Populaciona genetika

Populaciona genetika je disciplina genetike koja se bavi proučavanjem procesa nasleđivanja i varijabilnosti osobina na nivou populacije.

Svaku populaciju moguće je definisati genetički:

Sudbina gena, koji se nalaze u jedinkama, usko je vezana sa populacijama u kojima te jedinke žive. Ukupan zbir svih gena u jednoj populaciji naziva se genski fond.

Tako definisanje odrediće genetičku strukturu populacije kao učestalost genskih alela. Ako se ta učestalost alela održava stalnom iz generacije u generaciju onda se za populaciju kaže da je u ravnoteži što se može predstaviti Hardi-Vajnbergovom jednačinom.

Faktori koji remete genetičku ravnotežu populacije su:

1. neslučajna ukrštanja

2. genetički drift

3. migracije

4. mutacije

5. prirodna selekcija

LiteraturaUredi

  • Dumanović, J, marinković, D, Denić, M: Genetički rečnik, Beograd, 1985.
  • Kosanović, M, Diklić, V: Odabrana poglavlja iz humane genetike, Beograd, 1986.
  • Marinković, D, Tucić, N, Kekić, V: Genetika, Naučna knjiga, Beograd
  • Prentis S: Biotehnologija, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
  • Ridli, M: Genom - autobiografija vrste u 23 poglavlja, Plato, Beograd, 2001.
  • Tucić, N, Matić, Gordana: O genima i ljudima, Centar za primenjenu psihologiju, Beograd, 2002.
  • Švob, T. i sradnici: Osnovi opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.

Spoljašnje vezeUredi