Prosveta (izdavačko preduzeće)

издавачко предузеће

Prosveta je srpsko izdavačko preduzeće u Beogradu, formirano odmah nakon Drugog svetskog rata, 1945. godine, oslanjajući se na tradiciju predratnog izdavača Gece Kona. U drugoj polovini 20. veka je jedna od najvećih izdavačkih kuća u SFR Jugoslaviji i na Balkanu. Nema iole značajnijeg srpskog pisca koga Prosveta nije objavila.

Prva knjiga koju je Prosveta objavila je roman Ive Andrića Na Drini ćuprija, 10. marta 1945. godine. Nekoliko meseci posle oslobođenja objaviće u „Prosveti“ i Travničku hroniku.

Prosveta je imala izuzetno razvijenu knjižarsku mrežu u gradovima Srbije i desetak u Beogradu.

Krajem prve decenije 21. veka Prosveta je privatizovana.

Direktor „Prosvete“ u periodu 1994 - 2000. bio je Čedomir Mirković, a od 2011. do 2013. bio je direktor Jovan Janjić.

Vidi jošUredi

Spoljašnje vezeUredi