Računska komora Ruske Federacije

Računska komora Ruske Federacije (rus. Счётная палата Российской Федерации) najviši je revizorski organ u Rusiji.

Sastav

uredi
 
Sjedište Računske komore u Moskvi

Sastav Računske komore čine predsjednik, zamjenik predsjednika, 12 revizora (auditora) i službenici. Predsjednika i šest revizora imenuje Državna duma, a zamjenika predsjednika i ostalih šest revizora Savjet Federacije. Imenovanja se vrše na predlog predsjednika Ruske Federacije.[1]

Unutar Računske komore postoji Kolegijum i službenički aparat („sekretarijat”). Kolegijum čine: predsjednik, zamjenik predsjednika, revizori i rukovodilac aparata. Inspektori i drugo osoblje čine službenički aparat.[2]

Djelokrug

uredi

Pravni status Računske komore je određen Ustavom Ruske Federacije i federalnim zakonom. Ustavom je propisano da Savjet Federacije i Državna duma obrazuju Računsku komoru zarad vršenja kontrole nad izvršenjem federalnog budžeta.[3] Zakonom je Računska komora definisana kao stalni aktivni najviši organ spoljne državne revizije (kontrole), a potčinjena je Federalnoj skupštini. Računska komora je organizaciono, funkcionalno i finansijski nezavisna, a u svom radu je samostalna. Njen rad se ne prekida raspuštanjem Državne dume. Računska komora ima status pravnog lica.[4]

Računska komora vrši operativnu kontrolu nad izvršavanjem federalnog budžeta, a takođe kontrolu nad stanjem državnog unutrašnjeg i spoljnog duga, nad korišćenjem kreditnih resursa, nad nebudžetskim fondovima, nad budžetskim sredstvima pristiglim od raspolaganja državnom imovinom, nad bankarskim sistemom (uključujući Banku Rusije), vrši reviziju i provjeru, provodi ekspertizu, daje zaključke i informiše Federalnu skupštinu Ruske Federacije.

Vidi još

uredi

Izvori

uredi
  1. ^ Članovi 6—9. Federalnog zakona o Računskoj komori Ruske Federacije
  2. ^ Članovi 11. i 12. Federalnog zakona o Računskoj komori Ruske Federacije
  3. ^ Član 101. Ustava Ruske Federacije
  4. ^ Član 2. Federalnog zakona o Računskoj komori Ruske Federacije

Spoljašnje veze

uredi