Republički fond za zdravstveno osiguranje

Republički fond za zdravstveno osiguranje je organizacija za obavezno socijalno osiguranje u Republici Srbiji koja posluje na osnovu Zakona o zdravstvenom osiguranju, sa delokrugom rada, ovlašćenjima i organizacijom propisanim navedenim zakonom.[1] To je nacionalna, javna i neprofitna organizacija, posredstvom koje građani ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja.[2]

Istorijat

uredi

Zakonom o socijalnom osiguranju radnika, nameštenika i službenika donetim 13. avgusta 1946. godine, uvedeno je tzv. državno socijalno osiguranje, zasnovano na principu finansiranja sredstvima doprinosa koje plaćaju poslodavci i zaposleni, pri čemu je država bila garant svih prava, odnosno davanja iz ovog osiguranja.[3]

Početak rada RFZO vezuje se za Uredbu Vlade FNRJ o osnivanju Zavoda za socijalno osiguranje 1952. godine kada su osnovani Zavodi za socijalno osiguranje u srezovima, gradovima, republikama i pokrajinama, koji su predstavljali samostalne ustanove sa sopstvenim sredstvima. Prema Uredbi o organizaciji Zavoda za socijalno osiguranje iz 1955. godine, socijalno osiguranje su sprovodili Zavodi za socijalno osiguranje, koji su bili samostalne društvene ustanove sa svojstvom pravnog lica. Ovom uredbom osnovani su sreski (gradski), republički i savezni Zavod za socijalno osiguranje. Sreski i republički zavod su upravljali fondovima socijalnog osiguranja.

Zakonom o organizaciji i finansiranju socijalnog osiguranja 1962. godine, osnovane su osnovne zajednice socijalnog osiguranja (komunalne, pokrajinske, republičke i Jugoslovenska zajednica socijalnog osiguranja).

Zakonom o zdravstvenom osiguranju iz 1962. prvi put se osnivaju fondovi zdravstvenog osiguranja, obrazovani od doprinosa osiguranika kod komunalnih Zavoda za socijalno osiguranje.

Osnovnim zakonom o organizaciji i finansiranju socijalnog osiguranja počev od 1965. godine, socijalno osiguranje sprovodi se po načelu samoupravljanja u okviru Zajednica, kao organizacija osiguranika u opštinama(komunalne zajednice), republikama (republičke zajednice) i federaciji (Jugoslovenska zajednica) kao ustanove, čije poslovanje predstavlja delatnost od posebnog društvenog interesa, a koje obrazuju Zavode (komunalni, republički i savezni), sa svojstvom pravnog lica.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju i obaveznim vidovima zdravstvene zaštite stanovništva 1970. godine obrazovane su republička i pokrajinska zajednica zdravstvenog osiguranja i reosiguranja. Ovim zakonom prestale su da postoje Zajednice osnovane prethodnim zakonom (komunalna, republička i savezna).

Zakonom o zajednicama socijalne zaštite 1973. godine obrazuju se Samoupravne interesne zajednice socijalne zaštite (opštinske i republička zajednica), kao organizacije koje obavljaju delatnost od posebnog društvenog interesa, sa svojstvom pravnog lica. Zakonom o socijalnoj zaštiti 1974. formiraju se SIZ-ovi – stručne službe tih zajednica.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti 1990. godine osniva se Fond zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Odlukom o osnivanju Republičkog fonda zdravstvene zaštite predviđeno je da stručne i administrativne poslove za fond kao i poslove sprovođenja zdravstvenog osiguranja obavlja služba u sastavu Republičkog sekretarijata za zdravstvo, socijalnu i dečju zaštitu. Fond počinje sa radom 01. aprila 1990. godine i kao pravni sledbenik preuzima imovinu, prava i obaveze Republičke samoupravne interesne zajednice zdravstvene zaštite u Beogradu. Tadašnje sedište Fonda je u Beogradu, ulica Teslina broj 9.

Zakonom o zdravstvenom osiguranju iz 1992. godine (Sl. glasnik RS br. 18/92) prestali su sa radom Republički fond zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, Pokrajinski fond zdravstva u Novom Sadu i Prištini i opštinski fondovi zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike Srbije bez autonomnih pokrajina i na teritoriji AP Vojvodine, a 12.04.1992. godine počeo sa radom Republički Zavod za zdravstveno osiguranje. Zavod preuzima imovinu grada, pokrajina i Republike koja im je kao imovina radnih zajednica samoupravnih interesnih zajednica zdravstvene zaštite preneta danom stupanja na snagu Zakona o društvenim delatnostima (Sl. glasnik RS br.1/90). Zavod preuzima zaposlene u organima koji su obavljali stručne poslove za fondove koji prestaju sa radom.

Izmenama Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br.57/11) Republički zavod za zdravstveno osiguranje promenio je naziv u Republički fond za zdravstveno osiguranje.

Nadležnosti

uredi

Primarna delatnost Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je obezbeđenje i sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nadalje, Republički fond za zdravstveno osiguranje se bavi i poslovima dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, organizuje i nadgleda implementaciju međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju i obavlja sve druge poslove predviđene Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Organizacija

uredi

Organizacione jedinice Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje su:

  • Direkcija Republičkog fonda,
  • Pokrajinski fond za zdravstveno osiguranje i
  • filijale Republičkog fonda (sa ispostavama i isturenim šalterima).

Od 2013. godine direktor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je prof.dr Momčilo Babić.

Reference

uredi
  1. ^ „Arhivirana kopija” (PDF). Arhivirano iz originala (PDF) 29. 04. 2014. g. Pristupljeno 29. 04. 2014. 
  2. ^ „O nama[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 29. 04. 2014. g. Pristupljeno 29. 04. 2014.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)
  3. ^ „Istorijat - Zavod za socijalno osiguranje[[Kategorija:Botovski naslovi]]”. Arhivirano iz originala 29. 04. 2014. g. Pristupljeno 29. 04. 2014.  Sukob URL—vikiveza (pomoć)

Spoljašnje veze

uredi