Resursi su u opštem značenju, postojeće materijalne i nematerijalne vrednosti socijalne zajednice koje stoje na raspolaganju i mogu biti korišćene za realizaciju različitih programa socijalnog rada. Postoji podela na ljudske resurse kao i objekte ili usluge koji pomažu brigu o klijentu ili zadovoljavaju neke od njegovih potreba. Osnovna veština u socijalnom radu u zajednici jeste poznavanje postojećih resursa i njihovo aktiviranje u korist klijenta. Resursima se takođe smatraju i usluge drugih službi, vladini programi, volonterske aktivnosti, grupe za samopomoć ili pojedinci u zajednici koji poseduju veštine, kvalifikacije i motivaciju da pomognu klijentu.

Literatura uredi

Spoljašnje veze uredi