Sveta liga iz 1571. godine bila je liga mediteranskih zemalja formirana u cilju zaustavljanja dalje turske najezde ka Evropi i slamanju turskog preimućstva na moru. Osnovao ju je papa Pije V, a sačinjavale su je Papska država, Španija, Mletačka republika, Napulj, Sicilija, Đenovljanska republika, Veliko vojvodstvo Toskane, vojvodstva od Savoje, Parme i Urbina, kao i malteški vitezovi, poznatiji kao Jovanovci.

zastava Svete lige

Ove države su imale 200 galija, 100 drugih tipova brodova, 50.000 pešaka, 4.500 konjanika, i odgovarajuću artiljeriju za sukob sa Turcima. Kao vrhovni komandant bio je proglašen don Huan od Austrije, nezakoniti sin Karla V i polubrat španskog kralja, Filipa II, i trebalo je da ga popune tri dela španskih, dva dela mletačkih i 1 deo papskih vojnika.

Liga je bila otvorena i za Sveto rimsko carstvo, Francusku i Portugal, ali ni jedna od tih zemalja se nije pridružila. Sveto rimsko carstvo je želelo da održi mir sa Istanbulom, dok je Francuska bila u aktivnom protivšpanskom savezu sa Osmanskim carstvom. Portugal je bio u jeku borbi u Maroku i sukobima sa Osmanlijama u Crvenom moru i Indijskom okeanu i nije imao više vojske za još jedan ratni poduhvat.

Liga je prvobitno bila formirana kako bi pomogla Mlecima da odbrane Kipar koji su napali Turci jula 1570. međutim, previše kasno da bi se sprečilo tursko osvajanje ostrva.

Dana 7. oktobra 1571. Liga se sukobila na moru sa Osmanskim carstvom u bici kod Lepanta i odnela pobedu. Prilikom potpisivanja mira 1573. Liga je bila rasformirana.