Speleonimi (od grč. spelaion — „pećina“ i onoma — „ime“) su vrsta geografskih naziva iz grupe oronima. Odnose se na vlastita imena pećina i drugih podzemnih šupljina (jama, ponori). Najtipičniji primer u srpskoj geografskoj literaturi su Resavska, Zlotska, Rajkova pećina i dr.

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Mastilo, N. (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd. ISBN 86-82657-55-4