Splet lanaca ishrane

Splet lanaca ishrane ili prehrambeni splet u ekologiji predstavlja dijagram koji prikazuje odnose ishrane u nekom od ekoloških nivoa organizacije živog sveta, kao što je ekosistem. Sama složenost ovog dijagrama pojedinih bioma upućuje na to koliki dugi period je ovaj biom stabilan. Nekada su ti dijagrami toliko složeni da je neophodno uprostiti ih radi lakšeg proučavanja.[1]

Splet lanaca ishrane u moru.

KarakteristikeUredi

Svaki dijagram počinje od proizvođača, odnosno organizama koji su sposobni da sintetišu složene organske molekule, počevši od vode i ugljen-dioksida uz vezivanje energije. Njih kao svoju hranu koriste biljojedi, koji su i sami hrana mesojedima. Konačno, razlagači u svom procesu ishrane razlažu organska jedinjenja koja sačinjavaju organizme i obogaćuju podlogu neophodnim supstancama za vršenje procesa fotosinteze.[1]

PrimeriUredi

U pustinji ovaj dijagram je prost: glavni proizvođači su kaktusi, a najkrupniji predatori su kojoti i ptice grabljivice. Za razliku od tog spleta, splet lanca ishrane u šumama je veoma složen i ukazuje na to da su ovi biomi stabilni već više miliona godina. Sličan je slučaj i sa savanama, jer je stabilna životna sredina omogućila opstanak velikom broju vrsta.[1]

ReferenceUredi

  1. 1,0 1,1 1,2 Grupa autora. 1982. Ilustrovana enciklopedija Priroda. Vuk Karadžić. Beograd.