Trigeminalni ganglion

Trigeminalni, Gaserov ili polumesečasti ganglion (lat. ganglion trigeminale - Gasseri) je ganglion pridodat senzitivnom korenu trogranog kranijalnog živca. Smešten je u trigeminalnoj duplji (u duplikaturi tvre moždane opne) i ima oblik polumeseca čija je konkavna strana okrenuta nagore i unazad. Sa ove strane u ganglion ulazi senzitivni koren trigeminusa, dok sa njegove konveksne strane polaze završne grane nerva: oftalmični, gornjovilični i donjovilični živac.[1][2][3]

Trigeminalni živac

Gaserov ganglion sačinjavaju tzv. pseudounipolarne ćelije od kojih polaze senzitivna vlakna trogranog živca koja se završavaju u senzitivnim jedrima moždanog stabla.

Naziv ganliona potiče od imena austrijskog anatoma Johana Lorenca Gasera (nem. Johann Laurentz Gasser; 1723-1765).

Izvori

uredi
  1. ^ Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  3. ^ Susan Standring, ur. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 izd.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 

Literatura

uredi
  • Slavoljub V. Jovanović, Neva L. Lotrić (1987). Deskriptivna i topografska anatomija čoveka. Beograd, Zagreb: Naučna knjiga. 
  • Slavoljub V. Jovanović, Nadežda A. Jeličić (2000). Anatomija čoveka – glava i vrat. Beograd: Savremena administracija. ISBN 978-86-387-0604-4.