Ustavotvorno-demokratska partija

Ustavotvorno-demokratska partija (rus. Конституционно-демократическая партия; formalno nazivana i Partija narodne slobode, a neformalno Kadeti) bila je liberalna partija u Ruskoj Imperiji. Teorijska osnova partijske platforme je postavljena na osnovu beleški Konstantina Kaveljina i Borisa Čičerina, a istoričar Pavel Miljukov je bio lider partije za vreme njenog postojanja. Ustavne demokrate su bile podržavane uglavnom od strane ljudi sa visokim obrazovanjem i profesionalaca, kao što su profesori univerziteta, advokati i industrijalci.

Ustavotvorno-demokratska partija
Конституционно-демократическая партия
VođaPavel Miljukov
SloganVeština i rad za dobrobit zemlje
Osnovana1905.
Raspuštena1917.
SedišteSankt Peterburg
 Rusija
Ideologijaliberalizam
socijalni liberalizam
ustavni monarhizam

U vreme osnivanja, ustavne demokrate su bile, u političkom smislu, neposredno levo u odnosu na novoosnovani Savez 17. oktobra. Za razliku od oktobrista, koji su se od početka zalagali za ustavnu monarhiju, Kadeti su u početku bili dvosmisleni, i zalagali su se za pravo svakog da glasa i za postojanje Ustavotvorne skupštine, koja bi odredila oblik vršenja vlasti u državi. Ovaj radikalizam je postojao, iako je oko 60% članova činilo plemstvo.

Plakat kadeta iz 1917.

Nakon Februarske revolucije, Kadeti koji su bili u Državnoj dumi činili su osnovu privremene ruske vlasti. Ukinuta su sva ograničenja osnovana na religiji i nacionalnosti i vlast je prebačena sa gubernatora na lokalnu vlast. Izdali su dekret, kojim se davala autonomija Poljskoj, što je bio više simboličan gest, najviše zbog okupacije te teritorije od strane Nemačkog carstva.

Nakon pobede boljševika u Ruskom građanskom ratu, veći deo lidera Kadeta moralo je da emigrira, i da izdaje novine sa novih lokacija, najviše iz Pariza.