Otvorite glavni meni

Fridrih Vilhelm, izbornik od Brandenburga

Porodično stabloUredi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Joakim Fridrih, izbornik Brandenburga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Johan Sigismund, izbornik Brandenurga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Margravine Catherine of Brandenburg-Küstrin
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Georg Vilhelm, izbornik Brandenburga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Albert Fridrih, vojvoda Pruske
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ana od Pruske
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Marie Eleonore of Cleves
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Fridrih Vilhelm, izbornik od Brandenburga
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Ludvig VI Palatinski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Fridrih IV Palatinski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Landgravine Elisabeth of Hesse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Elizabeta Šarlota od Palatinata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. Viljem Ćutljivi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Lujza Julijana od Nasaua
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Šarlota Burbonska