Hala je uobičajeno specijalizovana građevina, prostor, dvorana, ili sala većih razmera, koja primarno nije namenjena za stanovanje i može da se odnosi na samostalnu građevinu pod krovom sa sadržajima koje ovakvu zgradu oklopljavaju.

Hala novog sajmišta u Lajpcigu u Nemačkoj

O halama u većini slučajeva ne govorimo kada se radi o crkvenim prostorima kao što su manastiri, hramovi, crkve, džamije i sl. Isto tako se za hale ne smatraju veliki školski objekti ili slušaonice.

Vidi još uredi