Higrometar

Higrometar je alat za merenje apsolutne ili relativne vlažnosti (tj. udela vodene pare) u nekoj hemijskoj materiji, najčešće u gasovima, a posebno u vazduhu. Zasniva se na različitim pojavama:

  • na higroskopsnim osobinama nekih materija, +na primer životinjske opne ili ljudske kose, koja se u vlažnijem vazduhu uzdužuje, a u suvljem steže (higrometar s kosom);
  • na apsorpciji vodene pare iz poznate količine gasa; vlažnost se određuje vaganjem apsorbirane pare (apsolutno određivanje vlage ili apsolutna vlažnost);
  • na kondenzaciji, odnosno određivanje tačke rose; gas se ohlađuje dotle dok ne nastupi kondenzacija vodene pare, koja se spušta u obliku rose; temperatura kod koje se to događa (tačka rose) zavisi od vlažnosti gasa (na primer Danielov higrometar);
  • na psihometriji, tj. određivanje razlike u temperaturi dvaju termometara u struji okolnog vazduha, od kojih je jedan suvi a drugome je posudica sa živom nakvašena vodom; razlika zavisi od relativne vlažnosti vazduha (psihrometar);
  • na promeni električne provodljivosti nekog elektrolita, na primer litijum hlorida (elektrolitni higrometar)
Haarov[mrtva veza] higrometar ili higrometar s nelinearnom skalom čije se delovanje zasniva na osovu vlasi kose da upija vlagu i da se pri tome produžava.

Pri temperaturama nižim od 0 °C, određivanje relativne vlage higrometrom daje tačnije rezultate od psihrometra.[1]

Vrste higrometaraUredi

Mehanički higrometarUredi

Mehanički higrometar ima niti od higroskopne organske materije (na primer ljudsku kosu), koje se promenom vlažnosti produžuju ili skraćuju, što se prenosi.

Apsorpcijski higrometarUredi

Apsorpcijski higrometar zasniva se na promeni mase tela od higroskopne materije.

Elekgrični higrometarUredi

Električni higrometar se zasniva na promeni električnog otpora ili dielektričnosti materije.

PsihrometarUredi

Psihrometar je vrsta higrometra, alata za merenje vlažnosti vazduha. Sastoji se od dvaju jednakih, preciznih termometara; jednome je posudica sa živom slobodna (suvi termometar), a drugome je obavijena mokrom krpicom (mokri termometar). Kako se za isparavanje troši toplota, vrednost temperature na mokrom termometru je niža od one na suvome, osim onda kada je vazduh zasićen vodenom parom, pa su obje vrednosti jednake. Što je vazduh suvlji, to je razlika temperatura veća. Iz temperaturnih podataka oba tremometra i poznate vrednosti vazdušnog pritiska određuje se pritisak vodene pare, a odatle i veličine koje određuju vlažnost vazduha (relativna vlažnost, apsolutna vlažnost i drugo). Psihrometar se drži u termometrijskoj meteorološkoj stanici kako vi se zaštitio od direktnog toplotnog zračenja okoline.

HigrometrijaUredi

Higrometrija je merenje apsolutne ili relativne vlažnosti (tj. udela vodene pare) u nekoj materiji, najčešće u gasovima, a posebno u vazduhu. Primenjuje se u meteorologiji, pri planiranju zagrijavanja, ventilacije i klimatizacije zatvorenih prostora i drugo. Higrometrijski merni instrumenti jesu higrometri.

LiteraturaUredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd
  • Dukić, Dušan (2006): Klimatologija, Geografski fakultet, Beograd

Spoljašnje vezeUredi

ReferenceUredi

  1. ^ „Hygrometer | meteorological instrument”. Encyclopedia Britannica (na jeziku: engleski). Pristupljeno 2018-12-20.