Holandski taban (engl. snaphance), rani oblik tabana na kremen, koji se koristio u Evropi u 16. i 17. veku.[1]

Rana kremenjača iz 16. veka.
Holandski taban u trenutku opaljivanja.

Karakteristike uredi

Holandski taban sastojao se od tabanske daščice, oroza s kremenom, čanka s poklopcem, ocila, sistema opruga i obarače. Pritiskom na obaraču, oroz naglo pada i udara kremenom o nazubljenu površinu čelične ručice iznad čanka (ocilo), pri čemu se stvaraju varnice koje pale pripalu u čanku.[1]

Za razliku od francuskog tabana (engl. true flintlock), kod holandskog tabana ocilo nije služilo i kao poklopac čanka, pa je pri udaru kremena više odskakalo, a varnice su se rasipale i opaljenje nije bilo tako sigurno. Ocilo je bilo pričvršćeno za ručicu spojenu šarkom ispred čanka, i moralo se ručno podići pre punjenja, i spustiti u čanak pre gađanja. Uz to, oroz nije imao kočnicu (to jest, nije se mogao nategnuti do pola, već samo do kraja, za razliku od engleskog i španskog tabana, koji su se koristili u isto vreme), pa je postojala opasnost od zadesnog opaljivanja tokom punjenja.[1]

Vidi još uredi

Izvori uredi

  1. ^ a b v Gažević, Nikola (1975). Vojna enciklopedija (tom 9). Beograd: Vojnoizdavački zavod. str. 589. 

Spoljašnji izvori uredi