Šesta makedonska udarna brigada

Šesta makedonska udarna brigada NOVJ formirana je 6. septembra 1944. godine na planini Slavej od dela boraca iz Prve makedonske NOU brigade i novopridošlih boraca.

Šesta makedonska udarna brigada
Jugoslovenska partizanska zastava
Postojanje6. septembar 1944maj 1945.
Mesto formiranja:
planina Slavej
Jačina1.000 vojnika i oficira[1]
DeoNarodnooslobodilačke vojske Jugoslavije
Angažovanje
OdlikovanjaOrden zasluga za narod
Komandanti
KomandantDragutin Đorđević
Politički komesarKiro Sotirovski

Borbeni put brigade uredi

Izvršila je napad na bugarske pogranične karaule jugoistočno od Kičeva i u rejonu Kruševa, a zatim ušla u sastav 48. makedonske divizije 28. septembra i učestvovala u napadu na Kičevo (8. oktobar).[1]

Privremeno je bila stavljena pod komandu 42. makedonske divizije NOVJ (sredina oktobra) i čistila područje Žedena i Suve Gore od ostataka balističkih snaga do kraja oktobra 1944. godine.[1]

Nakon učešća u oslobođenju Kičeva i okolice (15-17. novembar), produžila je dalje u gonjenju balističkih snaga prema Gostivaru (oslobođen 18. novembra).[1]

Kasnije je ušla u sastav 49. makedonske divizije (druga polovina decembra 1944. godine).

Brigada je odlikovana Ordenom zasluga za narod.

Literatura uredi

  1. ^ a b v g Makedonska enciklopedija (knjiga druga). „MANU“, Skoplje 2009, 1651. str.