Šu-Turul od Akada ili Šudurulu od Akada bio je, prema Sumerskom popisu kraljeva, poslednji akadski vladar.

Vladavina uredi

Šudurulu je na prestolu nasledio svoga oca Dudua od Akada, vladara koji je okončao trogodišnji period anarhije u Akadskom kraljevstvu. Prema sumerskom popisu kraljeva, Šudurulu je vladao petnaest godina. Pred kraj njegove vladavine Akad je osvojen od strane nomadskog plemena Guti. Prestonica je premeštena u Uruk.

Kraljevi Akada uredi

Literatura uredi

  • Istorija starog veka 1 - dr Momir Jović (69—78)
  • Kurt, Ameli (2012). Stari istok. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. ISBN 978-8617180872.