Archaeocyatha

U grupu Archaeocyatha ubrajaju se organizmi kasnog prekambrijuma i ranog kambrijuma (pogledaj shemu geološke istorije grupe), koji su danas poznati samo u fosilnom obliku. Filogenetska pripadnost ove grupe organizama je dugo bila nepoznata, čak se pretpostavljalo da su u pitanju različite krečnjačke alge. Najverovatnije su arheocijate prave višećelijske životinje, pripadnici tipa Porifera (sunđeri).

Archaeocyatha
Vremenski raspon: prekambrijum - srednji kambrijum
Archaeocyatha.jpg
Naučna klasifikacija e
Carstvo: Animalia
Tip: Porifera (?)
(nerangirano): Archaeocyatha
shema građe arheocijata:
1 – gep/pukotina
2 – centralna šupljina (spongocel?)
3 – unutrašnji zid
4 – pora (svi zidovi i septumi poseduju pore)
5 – septum
6 – spoljašnji zid
7 – rizoid

Spoljašnje vezeUredi