Arecales je red monokotiledonih biljaka iz klade komelinoida. Obuhvata oko 180 savremenih biljnih rodova.

Arecales
kokosova palma
Naučna klasifikacija
Carstvo:
Klasa:
Red:
Arecales

Bromhead, 1840.
familija

Arecaceae

U većini klasifikacionih shema skrivenosemenica (Kronkvistov sistem, Tahtadžanov sistem iz 1987, APG I, APG II, APG III), ovaj red obuhvata samo jednu familiju – palme (Arecaceae). Kao zaseban red, palme su posmatrali još krajem devetnaestog i početkom dvadesetog veka. Tada je ekvivalentan naziv za Arecales bio Principes (u sistemima Englera i Kubickog).

Tahtadžan je 1997. godine u novijoj verziji svoje klasifikacione sheme u red Arecales uključio dve familije: Arecaceae i Nypaceae. Druga familija se u ostalim sistemima smatra potfamilijom u okviru familije palmi.