Кронквистов систем

(преусмерено са Кронквист)

Кронквистов систем (Cronquist system) је класификациона схема скривеносеменица. Њу је осмислио и образложио Артур Кронквист (Arthur Cronquist, 1919-1992) кроз бројне радове, а нарочито у својим књигама An Integrated System of Classification of Flowering Plants(1981) и The Evolution and Classification of Flowering Plants(1988). Кронквистов систем је најшире прихваћен систем класификације и по њему су написани многобројни уџбеници ботанике у свету. Слична је ситуација и у нашој академској јавности, где је овај систем са минималним изменама под идејамаТахтаџана у широкој употреби.

У последње две деценије, са приспећем бројних резултата биохемијске и молекуларне систематике, Кронквистов систем, односно Кронквистово виђење филогеније и систематике скривеносеменица, се полако напушта. 1998. и 2003. године APG (Angiosperm Phylogeny Group) објављују савременију класификацију (филогенетски засновану) скривеносеменица, без виших таксономских категорија од реда.

Кронквистов систем, напротив, дели раздео скривеносеменица (Magnoliophyta) на две велике класе монокотиледоних и дикотиледоних биљака (Liliopsida, односно Magnoliopsida), које се даље деле на поткласе и редове.

схема Кронквистовог система

Два рода биљака из породице Asteraceae названи су по Артуру Кронквисту: