APG II (2003) је скраћеница за класификацију скривеносеменица коју је објавила 2003. године група за истраживање филогеније скривеносеменица (Angiosperm Phylogeny Group, APG).

Класификациона схема уреди

Базалне групе уреди

монокотиледоне биљке (Monocots) уреди

Праве дикотиледоне биљке (Eudicots) уреди

 • таксони непознате припадности
  • Aneulophus Benth.
  • Apodanthaceae van Tieghem ex. Takhtajan in Takhtajan (1997) [са три рода]
  • Bdallophyton Eichl.
  • Balanophoraceae Rich. (1822), nom. cons.
  • Centroplacus Pierre
  • Cynomorium L. [Cynomoriaceae Lindl. (1833),nom. cons.]
  • Cytinus L. [Cytinaceae A.Rich. (1824)]
  • Dipentodon Dunn [Dipentodontaceae Merr.(1941), nom. cons.]
  • Gumillea Ruiz & Pav.
  • Hoplestigma Pierre [Hoplestigmataceae Engl.&Gilg (1924), nom. cons.]
  • Leptaulus Benth.
  • Medusandra Brenan [Medusandraceae Brenan (1952), nom. cons.]
  • Metteniusa H.Karst. [Metteniusaceae H.Karst.ex. Schnizl. (1860–1870)]
  • Mitrastema Makino [Mitrastemonaceae Makino (1911), nom. cons.]
  • Pottingeria Prain [Pottingeriaceae (Engl.) Takht.1987)
  • Rafflesiaceae Dumort. (1829), nom. cons. [са три рода]
  • Soyauxia Oliv.
  • Trichostephanus Gilg

Литература уреди

 • Angiosperm Phylogeny Group (2003). An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II. Botanical Journal of the Linnean Society 141: 399-436. Available online.