Open Database Connectivity

U računarstvu, ODBC (engl. Open Database Connectivity) obezbeđuje standardni softverski interfejs za pristup bazi podataka sistema za upravljanje podataka. Dizajner ODBC-a su imali za cilj da ga odvoje od programskih jezika, baza podataka i operativnih sistema odnsosno da ODBC podržavaju svi programski jezici, sistemi, baze itd. Prema tome, svaka aplikacija može da koristi ODBC za SQL upit iz baze podataka, bez obzira na platformu. Aplikacija treba da zna samo ODBC sintaksu, a DBMS (Database Management Systems) vraća podatke koja aplikacija može da razume.

PregledUredi

ODBC obezbeđuje standardni API metod za pristup relacionih i ne-relacionih baza. Razvijen je od strane SQL Access grupe 1992. godine kako bi se olakšala komunikacija između aplikacija i baza podatka preko računarske platforme. Pre njenog stvaranja, ako je aplikacija zahtevala moguđnost da komunicira sa jednom bazom podataka, bila je potrebna podrška za održavanje interfejsa svakog. ODBC obezbeđuje univerzalni midlver engl. middleware sloj između aplikacije i baze, što omogućava programerima aplikacija da samo treba da nauče jedan interfejs, niti da moraju da ažuriraju svoje programe ako se promene specifikacije baze, samo treba da ažuriraju ODBC drajver. ODBC drajver (upravljački program).

Program koji može da komunicira putem ODBC-a naziva se ODBC-kompatibilan. Bilo koja ODBC kompatibilna aplikacija može da pristupi bilo kom DBMS-u koji ima odgovorajući upravljački program. ODBC drajver postoji za sve baze koje se najviše koriste ali i za neke manje korišćene baze, kao što su CSV datoteke.

IstorijaUredi

Istorija verzija:

  • 1.0: objavljena septembra 1992. god.
  • 2.0: objavljena 1994.
  • 2.5
  • 3.0: objavljena 1995.
  • 3.5: objavljena 1997.
  • 3.8: objavljena 2009. sa Windows 7 operativnim sistemom

ImplementacijaUredi

ODBC drajver postoji za mnoge operativne sisteme, uključujući Microsoft Windows, Unix, Linux, Mac OS. Postoje hiljade ODBC drajvera, uključujući DBMS kao što je Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Microsoft Access itd.