Persona non grata

„непожељна особа“


Persona non grata, doslovno znači „nepoželjna osoba“. Ovo je izraz koji se koristi u diplomatiji sa specijalizovanim i pravno definisanim značenjem. To znači da je dotičnoj osobi zabranjen ulaz u određenu zemlju ili ostanak u istoj od strane vlade te zemlje i da ista u toj zemlji prestaje da uživa diplomatski imunitet. Suprotnost od persona non grata je persona grata. To je omiljena osoba, ona koja je kod pretpostavljenih u milosti, ličnost od značaja.

U diplomatiji uredi

Po članu 9 Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, država prijema može "u svakom trenutku, bez obaveze da obrazloži svoju odluku" da proglasi bilo kog članak diplomatskog osoblja za persona non grata. Nepoželjna osoba se time proglašava za neprihvatljivu, i obično biva opozvana u svoju matičnu zemlju. Ukoliko ne bude opozvana, država prijema "može da odbije da prizna datu osobu za člana misije“.

Institut persona non grata se između ostalog koristi za izbacivanje diplomata osumnjičenih za špijunažu (aktivnosti u neskladu sa njihovim statusom), ili kao simbolični pokazatelj nezadovoljstva (na primer, italijansko izbacivanje egipatskog prvog sekretara 1984. godine). Uzajamna izbacivanja u dve zemlje su se događala posebno tokom Hladnog rata, a u skorije doba između Sjedinjenih Država i Venecuele.

Sporazum iz Lozane iz 1923. je uključivao spisak 150 nepoželjnih osoba u Turskoj, koji je zabranjivao ulazak u Tursku uglavnom za grupu zvaničnika iz bivšeg Osmanskog carstva, kao i za oko 100 drugih osoba, dok ovaj status nije podignut 1938.

Kurt Valdhajm, bivši generalni sekretar UN i bivši predsednik Austrije je dobio status persona non grata u mnogim evropskim zemljama, i u SAD, kada je optužen da je znao za nacističke zločine tokom Drugog svetskog rata, a da nije učinio ništa da bi ih sprečio.

Ne-diplomatska upotreba uredi

U ne-diplomatskoj upotrebi, reći za neku osobu da je persona non grata znači da je ta osoba odstranjena iz neke grupe, i da za tu grupu figurativno ne postoji.

Spoljašnje veze uredi