Алгебарски број је реалан број или комплексан број који може бити решење (корен) полиномне једначине

чији коефиценти су рационални бројеви и .

Реални бројеви који нису алгебарски зову се трансцендентни бројеви.