Билтен Врховног штаба НОВЈ

Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ је био званични лист који је издавао Врховни штаб НОВ и ПОЈ. У Билтену су били објављивани војни и војно-политички материјали; наређења, директиве и упутства о начину ратовања Врховног штаба; кратки извештаји о операцијама Народноослободилачке војске; обавештења о формирању јединица; обавештења о похвалама и одликовању бораца и руководилаца НОВЈ; као и друге информације везане за ратна дешавања у Југославији.

Насловна страна првог броја Билтена Врховног штаба НОВ и ПОЈ у Војном музеју у Београду
Део Указа о оликовањима у НОВ и ПОЈ из Билтена Врховног штаба у Војном музеју у Београду

Пошто је Билтен био слжбени лист који је издавао Врховни штаб, он упоредо са Врховним штабом мењао називе, па се звао:

 • Билтен Главног шатба Народноослободилаких партизанских одреда Југославије, до септембра 1941. године
 • Билтен Врховног шатба Народноослободилаких партизанских одреда Југославије, до јануара 1942. године
 • Билтен Врховног шатба Народноослободилачке партизанске и Добровољачке војске Југославије, до новембра 1942. године
 • Билтен Врховног шатба Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије, до марта 1945. године

После формирања Југословенске армије (ЈА), марта 1945. године, Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ је променио назив у „Службени лист Министарства народне одбране“, а од маја 1952. године се звао „Службени војни лист ЈНА“.

Историјат

уреди

Билтен Главног штаба покренуо је августа 1941. године Главни штаб НОП одреда Југославије. Први број Билтена написао је командант Главног штаба Јосип Броз Тито током свог илегалног боравка у окупираном Београду и он је штампан у илегалној штампарији ЦК КПЈ. Поред првог броја, још пет бројева Билтена је штампано у илегалној штампарији у Београду. Билтен је касније штампан у ослобођењом Ужицу; на Романији; у Фочи; у селу Дринић, код Босанског Петровца; на Ђурђевића Тари; у Бусије, код Рибника; у Шиповљанима, код Дрвара; на Вису и на крају поново у Београду.

У почетку је било замишљено да Билтен Врховног штаба излази једном месечно, али је касније, у току рата, излазио нередовно. Првих шест бројева Билтена је излазило редовно и самостално, а касније је штампано више бројева одједном. Од укупно 47 бројева Билтена штампано је свега 24, тј. 11 бројева је изашло самостално, а 33 као двоброји или троброји. Поред Врховног команданта Јосипа Броза Тита, Билтен Врховног штаба су уређивали и за њега писали и други чланови Врховног штаба. У првих шест бројева Билтена Јосип Броз Тито је потписиван иницијалима З. Г, Т. Г. и Т. Т, а касније само Тито.

Садржај Билтена је био разан. У њему су се налазила наређења, упутства и директиве о организацији јединица, начину ратовања и снабдевања; чланке из области војне стручне проблематике; оцене појединих значајних операција и битака; коментари о догађајима у земљи и иностранству; извештаји о акцијама и борбама на читавој територији Југославије. Билтен је објављивао и све значајне одлуке, уредбе и указе.

Значај Билтена Врховног штаба за развој Народноослободилачке борбе био је веома велик. Он је обезбеђивао утицај врховног војног руководства на решавање главних проблема рата у читавој земљи. Усмеравао је развој и организацијско учвршћивање штабова јединица, јачао њихову борбеност и преносио искуства. Анализе разних политичких збивања у свету и у земљи допринеле су упознавању потчињених штабова са основним политичким и другим задацима, који су били актулени у појединим периодима. Дуго времена, Билтен је био скоро једини извор података о борбама, акцијама и успесима Народноослободилачке војске и партизанских одреда Југославије.

Поред Билтена Врховног штаба НОВ и ПОЈ, током Народноослободилачке борбе, и други штабови и команде су издавали своје билтене, а у форми билтена су издаване и радио-вести.

Бројеви Билтена Врховног штаба

уреди

Током Народноослободилачког рата изашло је 47 бројева Билтена Врховног штаба НОВ и ПОЈ, од којих је штампано свега 24, тј. 11 бројева је изашло самостално, а 33 као двоброји или троброји.

 1. Билтен Главног штаба НОПОЈ број 1 од 10. августа 1941. године - штампан ћирилицом у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду. Читав овај број уредио је командант Главног штаба Јосип Броз Тито, који је тада живео илегално у Београду. Овај примерак Билтена умножаван је више пута од стране партијских руководстава и партизанских одреда на ослобођеној територији.
 2. Билтен Главног штаба НОПОЈ број 2 од 19. августа 1941. године - штампан ћирилицом у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду.
 3. Билтен Главног штаба НОПОЈ број 3 од 26. августа 1941. године - штампан ћирилицом у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду.
 4. Билтен Главног штаба НОПОЈ број 4 од 3. септембра 1941. године - штампан ћирилицом у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду.
 5. Билтен Главног штаба НОПОЈ број 5 од 8. септембра 1941. године - штампан ћирилицом у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду.
 6. Билтен Главног штаба НОПОЈ број 6 од 18. септембра 1941. године - штампан ћирилицом у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду.
 7. Билтен Врховног штаба НОПОЈ број 7-8 од 1. октобра 1941. године - штампан ћирилицом у ослобођеном Ужицу. Прештампан у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду, као и у другим техникама партијских руководстава и партизанских одреда.
 8. Билтен Врховног штаба НОПОЈ број 9 од 10. октобра 1941. године - штампан ћирилицом у ослобођеном Ужицу. Прештампан у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду.
 9. Билтен Врховног штаба НОПОЈ број 10-11 од 20. октобра 1941. године - штампан ћирилицом у ослобођеном Ужицу. Прештампан у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду.
 10. Билтен Врховног штаба НОП и ДВЈ број 12-13 за децембар 1941. и јануар 1942. године - израђен на циклостилу ћирилицом на Романији. Прештампан у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду.
 11. Билтен Врховног штаба НОП и ДВЈ број 14-15 за фебруар-март 1942. године - израђен на циклостилу ћирилицом у ослобођеној Фочи. Прештампан у илегалној штампарији ЦК КПЈ у Београду.
 12. Билтен Врховног штаба НОП и ДВЈ број 16 за април 1942. године - израђен на циклостилу ћирилицом у ослобођеној Фочи.
 13. Билтен Врховног штаба НОП и ДВЈ број 17-18-19 за јун-јул-август 1942. године - штампан латиницом на штампарској тигл-машини у селу Дринићу, код Босанског Петровца. Тираж 1.000 примерака.
 14. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 20-21-22 за септембар-новембар 1942. године - штампан латиницом на штампарској тигл-машини у селу Дринићима, код Босанског Петровца. Тираж 1.200 примерака.
 15. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 23-27 за децембар 1942-април 1943. године - израђен на циклостилу латиницом у селу Ђурђевића Тара.
 16. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 28 за мај 1943. године - штампан ћирилицом у штампарији Народноослободилачког фронта Босне и Херцеговине у селу Бусије, код Рибника, у близина Кључа.
 17. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 29-31 за јун-јул-август 1943. године - штампан ћирилицом у штампарији Народноослободилачког фронта Босне и Херцеговине у селу Бусије, код Рибника, у близина Кључа.
 18. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 32 за септембар 1943. године - штампан ћирилицом у штампарији Народноослободилачког фронта Босне и Херцеговине у селу Бусије, код Рибника, у близина Кључа.
 19. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 33 за октобар 1943. године - штампан ћирилицом у штампарији Народноослободилачког фронта Босне и Херцеговине у селу Бусије, код Рибника, у близина Кључа.
 20. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 34-35-36 за новембар, децембар 1943-јануар 1944. године - штампан ћирилицом у штампарији Народноослободилачког фронта Босне и Херцеговине у селу Бусије, код Рибника, у близина Кључа.
 21. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 37-38-39 за фебруар-март-април 1944. године - штампан ћирилицом у селу Шиповљани, код Дрвара.
 22. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 40-43 за мај-август 1944. године - штампан латиницом на Вису.
 23. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 44-45 за септембар-октобар 1944. године - штампан у штампарији Врховног штаба НОВ и ПОЈ на Вису. Тираж - ћирилицом 2.500, латиницом 2.500.
 24. Билтен Врховног штаба НОВ и ПОЈ број 46-47 за новембар-децембар 1944. године - штампан ћирилицом у Државној штампарији у Београду, децембра 1944. године.

У току Народноослободилачког рата, штампано је и првих седам бројева Службеног листа Министарства народне одбране Демократске Федеративне Југославије:

 • Службени лист МНО ДФЈ број 1-2-3 за јануар-фебруар-март 1945. године - штампан у штампарији Војноиздавачког завода Министрарства народне одбране у Београду. Тираж - ћирилицом 3.000, латиницом 3.000.
 • Службени лист МНО ДФЈ број 4-5-6-7 за април-мај-јун-јул 1945. године - штампан у штампарији Војноиздавачког завода Министрарства народне одбране у Београду. Тираж - ћирилицом 3.000, латиницом 3.000.

Литература

уреди