Обим представља дужина затворене линије. Уколико ова линија ограничава неки геометријски објекат, онда је њен обим и обим тог тела. По правилу, обим се обележава великим латиничним словом O.

Обим неких дводимензионих фигура

уреди

Круг

уреди

Обим круга се може израчунати помоћу његовог пречника коришћењем формуле:

 

Или, замјеном пречника полупречником:

 

где је r полупречник (радијус), а d пречник круга, и π (грчко слово пи) је константа приближно једнака 3,1415926.

Дакле, однос обима и пречника круга је π.

Елипса

уреди

Обим елипсе се рачуна коришћењем коначних редова. Добру апроксимацију је дао индијски математичар Шринваса Рамануџан:

 

где су a и b полуосе осовине. На основу њих се може израчунати ексцентрицитет елипсе:

 

Што значи да обим може приближно бити изражен као:

 
 

Спољашње везе

уреди