Нота (лат. знак) је знак којим бележимо тон или звук.

Осмина ноте

Облици нота су разноврсни: итд. Њима одређујемо и бележимо различита трајања тонова.

Осмина ноте (франц. croche, engl. quaver, амер. eight note}[1] се пише затамњеном јајоликом нотном главом којој се додају усправна црта (нотни врат) и барјачић.

Дељењем осминске нотне вредности настају мање нотне вредности, што илуструје следећи пример:

Приказ дељења осминске нотне вредности на мање нотне вредности.

Груписање осминских нотних вредности уреди

Ради прегледности и бржег писања, више осмина спајамо, тј. групишемо тзв. цртом, ребром или гредом (engl. beam),[2] што илуструју следећи примери:

      =   или             =  

Чиме се продужава нотна вредност уреди

Свака нотна вредност, па и осминска[3][4], може да се продужи:

  1. тачком иза нотне главе
  2. луком који спаја две исте висине
  3. короном изнад или испод ноте

Види још уреди

Референце уреди

Извори уреди

<References>