Путеви Србије

(преусмерено са ЈП „Путеви Србије“)

Јавно предузеће „Путеви Србије“ је предузеће у власништву Републике Србије, надлежно за управљање државним путевима у републици (око 17.000 км дужине).

НадлежностУреди

JП „Путеви Србије“ обавља послове који се односе на одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање државним путевима првог и другог реда у Србији. Поред тога, предузеће уређује и обавља стручне послове на изградњи, обнови и у управљању саобраћајем на државним путевима.

Устројство предузећаУреди

Предузеће се састоји од делова („сектора“) у којима се, у оквиру делатности предузећа као целине са посебним надлежностима, и то:

  • Кабинет генералног директора,
  • Сектор за стратегију, пројектовање и развој,
  • Сектор за инвестиције,
  • Сектор за одржавање јавних путева I и II реда,
  • Сектор за управљачко информационе системе у саобраћају,
  • Сектор наплате путарине,
  • Сектор за правне, кадровске и опште послове,
  • Сектор за економско-финансијске и комерцијалне послове.

ИзвориУреди

Спољашње везеУреди