Белови полиноми

Белови полиноми су значајни у комбинаторици, а облика су:

У горњем изразу сумира се по свим низовима j1, j2, j3, ..., jnk+1 позитивних бројева тако да је

и

Белови полиноми названи су у част америчкога математичара Ерика Темпла Бела.

Потпуни Белови полиномиУреди

Потпуни Белови полиноми се називају суме Белових полинома облика:

 

За разлику од њих полиноми   називају се парцијалним Беловим полиномима. Потпуни Белови полиноми могу да се представе и преко детерминанте тј:

 

Значај у комбинаторициУреди

Белови парцијални полиноми   показују на колико се начина неки број n може приказати као сума k различитих бројева. Нпр:

 

показује да има

15 начина да се скуп од 6 прикаже као 4 + 1 + 1,
60 начина да се скуп од 6 прикаже као 3 + 2 + 1, и
15 начина да се скуп од 6 прикаже као 2 + 2 + 2.

СвојстваУреди

 

У случају када су сви xi једнаки 1 Белови полиноми   су онда једнаки Стирлинговим бројевима друге врсте:

 

Сума таквих Белових полинома представља n-ти Белов број:

 

Белови полиноми се сусрећу и у следећој формули развоја у ред:

 

Полиномни низУреди

За низ бројева a1, a2, a3, …претпоставимо:

 

Тај низ је биномнога типа, тј задовољава:

  за n ≥ 0.

ЛитератураУреди