Реч варош је мађарског порекла и у дословном преводу значи „град” (мађ. város). Ова реч је широко одомаћена у српском језику и често се употребљава за град средње величине, а близак му је и појам варошица, која представља мали град или прелазно насеље између села и града, најчешће са трговиштем. Еквивалент у енглеском говорном подручју је town, односно у руском городской посёлок. Термин варош у политичко-администратривном смислу у многим државама означава специфичан статус самог насеља које се налази на администратривном прелазу између града и села.

Реч варош може бити и део имена неких насеља:

А може бити и саставни део сложенијих назива појединачних насеља и подручја: