Велика сила

Велесила или велика сила је држава која има способност да врши свој утицај на глобалној љествици. Велесиле посједују карактеристичну економску, војну, дипломатску и културну моћ коју могу употријебити над мањим нацијама које би требало да размотре мишљења великих сила прије него предузму властите акције.

Израз "велесила" је први пут кориштен у представљању најзначајнијих сила у Европи, за вријеме постнаполеонског раздобља. Од тада се број сила измјенио више пута, већином у драматично вријеме Првог и Другог свјетског рата. Док су се неке нације нашироко сматрале велесилама, не постоји коначан попис свих тих сила.