Време релаксације

Време релаксације система је карактеристично време потребно неком датом изолованом систему да дође у стационарно стање.

Када систем зависи од више параметара (р1, р2, ..., рn) и када сваки од њих има различито време релаксације (t1, t2, ..., tn), релаксација целог система је најдужи од временских интервала t1, t2, ..., tn.

Време релаксације у простим линеарним системимаУреди

Механика: непригушене осцилацијеУреди

Хомогена диференцијална једначина:

 

моделује непригушене осцилације услед тежине опруге.

Издужење ће затим бити у облику  . Константа T се назива временом релаксације система, а константа μ је квази-фреквенција.

Електроника: RC колоУреди

У RC колу које има кондензатор и отпорник, електрични напон опада експоненцијално:

 

Константа   се назива временом релаксације кола. Нелинеарни осцилатор који ствара понављајући талас због узастопних пражњења кондензатора кроз отпорник се назива релаксациони осцилатор.

Види јошУреди