Двотрбушни мишић

Двотрбушни мишић (лат. musculus digastricus) је парни натхиоидни мишић, који припада средњем слоју предње групе вратне мускулатуре. Састоји се из два дела, односно трбуха: предњег (лат. venter anterior) и задњег (лат. venter posterior) и међутрбушне тетиве на којој се причвршћују.[1][2][3]

Двотрбушни мишић

Предњи трбух се припаја у пределу тзв. дигастричне јаме на телу доње вилице, а одатле се простире уназад и надоле до тетиве на којој се причвршћује. Задњи трбух полази од мастоидног наставка слепоочне кости и такође се завршава на тетиви, која се припаја на телу подјезичне кости.

Дигастрични мишић са доњом вилицом образује топографски предео, који носи назив подвилични троугао (лат. trigonum submandibulare), а у коме се налази подвилична жлезда и друге важне анатомске структуре. Осим тога, он учествује у изградњи предњег (лат. trigonum linguale anterius – Pirogoff) и задњег језичног троугла (лат. trigonum linguale posterius – Béclard).

У инервацији предњег трбуха мишића учествује милохиоидни живац, који води порекло од доњовиличног нерва, док је задњи трбух инервисан дигастричном граном фацијалног живца. Предњи трбух мишића снабдева субментална артерија, грана фацијалне артерије. Задњи трбух мишића снабдевају мишићне гране задње артерије уха и окципиталне гране спољашње каротидне артерије.[4]

Улоге дигастричног мишића су разнолике и сложене, а зависе од тачке ослонца. Уколико је тачка ослонца на горњим припојима, он подиже подјезичну кост при гутању и говору. Са друге стране, уколико је ослонац на хиоидној кости, мишић учествује у процесу отварања уста и спуштању доње вилице.

Референце уреди

  1. ^ Јовановић & Јеличић 2000.
  2. ^ Јовановић, Славољуб В.; Лотрић, Нева Л. (1987). Дескриптивна и топографска анатомија човека. Београд, Загреб: Научна књига. 
  3. ^ Susan Standring, ур. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 изд.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 
  4. ^ „Двотрбушни мишић (Digastric)”. Fitplaneta.com (на језику: српски). Приступљено 18. 03. 2024. 

Литература уреди

  • Јовановић, Славољуб В.; Лотрић, Нева Л. (1987). Дескриптивна и топографска анатомија човека. Београд, Загреб: Научна књига. 
  • Јовановић, Славољуб В.; Јеличић, Надежда А. (2000). Анатомија човека – глава и врат. Београд: Савремена администрација. ISBN 978-86-387-0604-4. 
Мишићи врата
предња страна
поткожни слој платизма
површински слој стерноклеидомастоидни м.
средњи слој натхиоидни м. (двотрбушни, стилохиоидни, милохиоидни, гениохиоидни), потхиоидни м. (стернохиоидни, омохиоидни, стернотироидни, тирохиоидни)
дубоки слој преткичмени м. (предњи прави м. главе, дуги м. главе, дуги м. врата), скаленски м. (предњи, средњи, задњи, најмањи)
задња страна
први слој трапезасти м.
други слој завојни м. главе - завојни м. врата - м. подизач лопатице
трећи слој ртенични м. главе - ртенични м. врата. - полуртенични м. главе - најдужи м. главе - најдужи м. врата - бедрено-ребарни м. врата
четврти слој мали прави задњи м. главе - велики прави задњи м. главе - горњи коси м. главе - доњи коси м. главе - међуртенични м. врата - попречнортенични м. - међупопречни м. - бочни прави м. главе