Милохиоидни мишић

Милохиоидни мишић (лат. musculus mylohyoideus) је парни натхиоидни мишић врата, који припада средњем слоју предње групе његове мускулатуре. Простире се од тзв. милохиоидне линије на телу доње вилице до подјезичне кости и до средине пода усне дупље где се спаја са аналогним мишићем супротне стране. У ствари, између два мишића се налази фиброзна преграда, која се простире од брадне бодље до тела хиоидне кости.[1][2][3]

Милохиоидни мишић

Оба милохиоидна мишића, заједно са дигастричним и гениохиоидим мишићним влакнима, учествују у изградњи пода усне дупље и остварују контакт са подвиличном пљувачном жлездом.

Инервација потиче од милохиоидног живца, који представља грану доњовиличног нерва. Дејство мишића зависи од тачке ослонца и огледа се у подизању подјезичне кости (током гутања и говора), подизању пода усне дупље и језика, а такође учествује у спуштању доње вилице и процесу отварања уста.

Извори

уреди
  1. ^ Славољуб В. Јовановић, Надежда А. Јеличић (2000). Анатомија човека – глава и врат. Београд: Савремена администрација. ISBN 978-86-387-0604-4. 
  2. ^ Славољуб В. Јовановић, Нева Л. Лотрић (1987). Дескриптивна и топографска анатомија човека. Београд, Загреб: Научна књига. 
  3. ^ Susan Standring, ур. (2009) [1858]. Gray's anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice, Expert Consult. illustrated by Richard E. M. Moore (40 изд.). Churchill Livingstone. ISBN 978-0-443-06684-9. 

Литература

уреди
  • Славољуб В. Јовановић, Нева Л. Лотрић (1987). Дескриптивна и топографска анатомија човека. Београд, Загреб: Научна књига. 
  • Славољуб В. Јовановић, Надежда А. Јеличић (2000). Анатомија човека – глава и врат. Београд: Савремена администрација. ISBN 978-86-387-0604-4. 
Мишићи врата
предња страна
поткожни слој платизма
површински слој стерноклеидомастоидни м.
средњи слој натхиоидни м. (двотрбушни, стилохиоидни, милохиоидни, гениохиоидни), потхиоидни м. (стернохиоидни, омохиоидни, стернотироидни, тирохиоидни)
дубоки слој преткичмени м. (предњи прави м. главе, дуги м. главе, дуги м. врата), скаленски м. (предњи, средњи, задњи, најмањи)
задња страна
први слој трапезасти м.
други слој завојни м. главе - завојни м. врата - м. подизач лопатице
трећи слој ртенични м. главе - ртенични м. врата. - полуртенични м. главе - најдужи м. главе - најдужи м. врата - бедрено-ребарни м. врата
четврти слој мали прави задњи м. главе - велики прави задњи м. главе - горњи коси м. главе - доњи коси м. главе - међуртенични м. врата - попречнортенични м. - међупопречни м. - бочни прави м. главе