Еуклидов простор

Еуклидов простор је простор чија се својства описују аксиомама апсолутне геометрије и Еуклидовим постулатом (аксиомом) о паралелним правама.

Општије речено, Еуклидов простор се назива m-димензионални метрички простор, у којем је могуће увести Декартов координатни систем и тада се метрика дефинише на следећи начин: растојање између тачке M са координатама и тачке M' израчунава се по формули:

Види јошУреди