Квинтни и квартни круг

Квинтни и квартни круг су у музици називи за низове чистих квинти односно кварти по којима се могу ређати почетни тонови тј. називи свих музичких лествица са повисилицама (по квинтном кругу) односно снизилицама (по квартном кругу), почев од Це-дура односно а-мола који немају предзнака.

Квинтни круг. Споља - дурске лествице, изнутра - молске лествице
Квартни круг. Споља - дурске лествице, изнутра - молске лествице
Квартни круг

Преглед лествица уреди

Лествице по квинтном кругу
Предзнак 1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур C G D А Е H Fis Cis
Мол a e h fis cis gis dis ais
Лествице по квартном кругу
Предзнак 1♭ 2♭ 3♭ 4♭ 5♭ 6♭ 7♭
Дур C F B Es As Des Ges Ces
Мол a d g c f b es as

Извори и литература уреди

Спољашње везе уреди