Квинтни и квартни круг

Квинтни и квартни круг су у музици називи за низове чистих квинти односно кварти по којима се могу ређати почетни тонови тј. називи свих музичких лествица са повисилицама (по квинтном кругу) односно снизилицама (по квартном кругу), почев од Це-дура односно а-мола који немају предзнака.

Квинтни круг. Споља - дурске лествице, изнутра - молске лествице
Квартни круг. Споља - дурске лествице, изнутра - молске лествице
Квартни круг

Преглед лествицаУреди

Лествице по квинтном кругу
Предзнак 1♯ 2♯ 3♯ 4♯ 5♯ 6♯ 7♯
Дур Це Ге Де А Е Ха Фис Цис
Мол a e ха фис цис гис дис аис
Лествице по квартном кругу
Предзнак 1♭ 2♭ 3♭ 4♭ 5♭ 6♭ 7♭
Дур Це Еф Бе Ес Ас Дес Гес Цес
Мол a де ге це еф бе ес ас

Извори и литератураУреди

Спољашње везеУреди