Локомотива је вучно железничко возило намењено вучи композиције кола и вагона по колосеку и нема место за смештај путника.

Shinkansen 500 Kyoto 2005-03-19.jpg

ПоделаУреди

Локомотиве одн. железничка вучна возила можемо поделити на више начина према:

 • врсти погона
 • експлоатацијској намени
 • досегу опслуживања
 • ширини колосека и
 • врсти пруге
 
Дизел локомотива
 
Парна локомотива ЈЖ 20-037
 
Тендерска локомотива из 1917

Према врсти погона локомотиве можемо поделити на: парне, дизелске, електричне и турбинске.

Према експлоатацијској намени локомотиве можемо поделити на:

 • путничке локомотиве - намењене су за вучу путничких возова, развијају веће брзине и имају мале вучне силе
 • теретне локомотиве - намењене су за вучу теретних возова, развијају мање брзине од путничких локомотива али зато имају веће вучне силе
 • универзалне локомотиве - намењене су комбинованој вучи теретних и путничких возова
 • маневарске локомотиве - намењене су за рад на железничким станицама (растављању и састављању возова исл.), у правилу су мање од осталих локомотива, развијају мање брзине али велика убрзања

Према досегу опслуживања локомотиве можемо поделити на: локалне, приградске и међуградске. Разликују се у максималним брзинама и конструкцији, тако да су локалне и приградске локомотиве у правилу лакше и спорије од међуградских локомотива.

Према ширини колосека локомотиве можемо поделити на локомотиве за широки колосек (1668 mm, 1524 mm), нормални колосек (1435 mm), и уски колосек (1000 mm, 760 mm, 600 mm).

Према врсти пруге локомотиве можемо поделити на локомотиве за:

 • магистралне главне пруге
 • магистралне помоћне пруге
 • пруге првог реда
 • пруге другог реда

Осим ових подела разликујемо још и:

 • моторни вагон - локомотива која има и простор за смештај путника
 • моторни воз - је у ствари целина састављена од управљачких вагона и вагона (то у правилу градски возови)

Дизел-електрична локомотива добија снагу од дизел-мотора, a пренос снаге на погонске осовине врши се електричним путем. Дизел-мотор покреће електрични генератор који напаја струјом електромоторе, a ови покрећу погонске осовине.

Види јошУреди

Спољашње везеУреди