Лукас бројеви или Лукас редови су цели бројеви редова названи по математичару Франкуису Едуарду Анатолу Лукасу (1842–91), који је проучавао оба та реда и блиско повезане Фибоначијеве бројеве. Лукас бројеви и Фибоначијеви бројеви формирају комплементарне случајеве Лукас редова.

Lucas number spiral.svg
Не треба мешати са Лукас редовима, генеричке класе редова којима припадају Лукас бројеви.

ДефиницијаУреди

Слично Фибоначијевим бројевима, сваки Лукас број је дефинисан збиром своја два непосредно претходна члана, чиме се формира Фибоначијев целобројни ред. Прва два Лукас броја су Л0 = 2 и Л1 = 1 за разлику од прва два Фибоначијева број Ф0 = 0 и Ф1 = 1. Иако уско повезани у дефиницији, Лукас и Фибоначијеви бројеви показују различите особине.

Лукас бројеви могу бити дефинисани на следећи начин:

 

Ред Лукас бројева је:

 (секвенца A000032 у OEIS)OEIS).
Сви цели бројеви слични Фибоначијевом реду се појављују у облику померања као ред Вајтоф низа;Фибоначијев сам ред је први ред и Лукас ред је други ред. Такође, као сви цели бројеви слични Фибоначијевом реду, однос између два узастопна Лукас броја конвергира од златног пресека.

Проширење до негативних целих бројеваУреди

Користећи Лн−2 = Лн − Лн−1, можемо проширити Лукас бројеве до негативних целих бројева да добијемо двоструки бесконачни низ: ..., −11, 7, −4, 3, −1, 2, 1, 3, 4, 7, 11, ... чланови   за   су показани). Формула за чланове са негативним индексом у овом низу је

 

Повезаност са Фибоначијевим бројевимаУреди

Лукас бројеви су повезани са Фибоначијевим бројевима идентитетима

  •  
  •  
  •  , и како се   приближава +∞, однос   се приближава  
  •  
  •  
  •  

Њихова затворена формула је дата као:

 

где је   такође златни пресек. Алтернативно, како је за   величина чланова   мања од 1/2,   је најближи цео број броју   или, еквивалентно, целобројни део  , пише се и као  .

Насупрот томе, како Бинетова формула даје:

 

имамо:

 

Односи подударностиУреди

Ако је Фn ≥ 5 Фибоначијев број онда ниједан Лукас број није дељив  Фн.

Лn је у складу за 1 мод n ако је n прост број, али неке композитне вредности n-а такође имају ову особину.

Лукас прости бројевиУреди

Лукас прост број је Лукас број који је прост. Првих неколико Лукас простих бројева су -ом

2, 3, 7, 11, 29, 47, 199, 521, 2207, 3571, 9349, 3010349, 54018521, 370248451, 6643838879, ... (секвенца A005479 у OEIS).

За ове нс су

0, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 31, 37, 41, 47, 53, 61, 71, 79, 113, 313, 353, 503, 613, 617, 863, 1097, 1361, 4787, 4793, 5851, 7741, 8467, ... (секвенца A001606 у OEIS).

Ако је Лн прост број онда је n или 0, прост, или степен 2.[1] Л2м је прост број за м = 1, 2, 3, и 4 и нема више познатих вредности за м.

Лукас полиномиУреди

На исти начин на који су Фибоначијеви полиноми изведени из Фибоначијевих бројева, Лукас полиноми Лн(x) су полиноми реда изведени из Лукас бројева.

Види јошУреди

РеференцеУреди

  1. ^ Chris Caldwell, "The Prime Glossary: Lucas prime" from The Prime Pages.

Спољашње везеУреди