Манојло Ласкарис

Манојло Ласкарис, рођен око 1140. године, био је Византијац, родоначелник династије Ласкарис.

Оженио се Јованом Фокаином Карацаином (Фока Кераца, рођ. 1148) и имали су неколико децу:

  • Манојло, умро после 1256. године;
  • пречасни Михаило умро око 1261/71. године;
  • Ђорђа умро 1236. године;
  • Константин (XI) византијски цар (1204-1205). Из Цариграда, где је крунисан у храму Свете Софије, отишао је у Никеју.
  • Цар Теодор I оснивач и први цар Никејског царства (1205-1222);
  • Алексије;
  • Исак;
  • (?) ћерка, удата за војводу од Наксоса Марка Сануда.