Министарство правде Републике Србије

државна институција Владе Републике Србије

Министарство правде Републике Србије је државна институција Владе Републике Србије. Надлежност министарства обухвата послове државне управе који се односе на кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима. Зграда министарства се налази у улици Немањина 22-26 у Београду. Актуелни министар правде је Маја Поповић.[1]

Министарство правде Републике Србије
Coat of arms of Serbia small.svg Balanced scale of Justice (blue).svg
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Надлежностдржавна управа
СедиштеНемањина 22-26
 Република Србија
Министар
Директор УЗИКС
  • Дејан Царевић
Веб-сајтwww.mpravde.gov.rs
Сродни чланци
ЧиновиЧинови службеника обезбеђења УЗИКС-а

Делокруг радаУреди

Делокруг Министарства правде утврђен је у члану 9. Закона о министарствима и обухвата послове државне управе који се односе на: кривично законодавство и законодавство о привредним преступима и прекршајима, припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; управни спор; организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и јавних бележника; судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење; прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом; доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу правноснажних и извршних судских одлука; спровођење програма заштите учесника у кривичном поступку; адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ; судску стражу; статистику и аналитику рада правосудних органа; међународну правну помоћ; управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела; заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које се односе на Републику Србију и праћење њиховог извршења; припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда, припрему прописа у области борбе против корупције; усклађује међународну сарадњу у области борбе против корупције; припрему прописа о црквама и верским заједницама; регистар цркава и верских заједница; припрему прописа о заштити података о личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују тајност података; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом. Припрему закона којим се уређује право својине и друга стварна права; облигационе односе; наслеђивање; поступак пред судовима; управни спор; организацију и рад правосудних органа; правосудни испит; стручно усавршавање носилаца правосудних функција и јавних бележника; судске вештаке, преводиоце и тумаче; извршење кривичних санкција; рехабилитацију, амнестију и помиловање; изручење; прикупљање података о извршеним кривичним делима против човечности и других добара заштићених међународним правом; доношење решења о предаји окривљених лица Међународном кривичном суду, а на основу правноснажних и извршних судских одлука; спровођење програма заштите учесника у кривичном поступку; адвокатуру и друге правосудне професије; бесплатну правну помоћ; судску стражу; статистику и аналитику рада правосудних органа; међународну правну помоћ; управљање одузетом имовином проистеклом из кривичног дела; заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права и старање о објављивању пресуда тог суда које се односе на Републику Србију и праћење њиховог извршења; припрему прописа о поступку пред Уставним судом и правном дејству одлука Уставног суда; припрему прописа у области борбе против корупције; усклађује међународну сарадњу у области борбе против корупције; припрему прописа о црквама и верским заједницама; регистар цркава и верских заједница; припрему прописа о заштити података о личности и тајности података; надзор над применом прописа који уређују тајност података; стварање услова за приступ и реализацију пројеката из делокруга тог министарства који се финансирају из средстава претприступних фондова Европске уније, донација и других облика развојне помоћи, као и друге послове одређене законом.

Управа за извршење кривичних санкцијаУреди

Чинови службеника обезбеђења УЗИКС-аУреди

Управа за извршење кривичних санкција
Чинови службеника обезбеђења УЗИКС-а[2]
Чинови службеника Изглед еполете
Висока стручна спрема II степен
старији заповедник три розете
и два ширита
заповедник две розете
и два ширита
млађи заповедник једна розета
и два ширита
Висока стручна спрема I степен
надзорник две розете и
подебљани ширит
Средња стручна спрема
млађи надзорник једна розета и
подебљани ширит
старији командир две розете и ширит
командир једна розета и ширит

Види јошУреди

Спољашње везеУреди

РеференцеУреди