Настава је континуиран васпитно-образовни рад ученика и наставника, заснован на верификованим циљевима и дидактички прилагођеним садржајем, средствима, организационим јединицама и просторно-радним условима.

Заслуге за наставу, каквом је данас познајемо припадају чешком педагогу Јан Амосу Коменском

Наставни системи уреди

Наставни системи се дијеле на традиционалне и савремене.

Традиционални системи уреди

 • предавачка настава,
 • предавачко-приказивачка настава,
 • катехетичка настава,
 • мајеутичка настава,
 • комбинација горњих система и њихових варијанти.

Савремени системи уреди

 • хеуристичка настава,
 • програмирана настава,
 • егземпларна настава,
 • проблемска настава,
 • индивидуализована настава,
 • компјутеризована настава,
 • тимска настава,
 • респонсибилна (одзивна) настава и
 • менторска настава
 • пројектна настава

Литература уреди

Педагошко-психолошке и дидактичко-методичке основе васпитно-образовног рада, аутори: Др Драго Бранковић, Др Миле Илић, Др Светозар Милијевић, Др Ненад Сузић, Др Вукашин Гутовић, издавач: Друштво педагога Републике Српске, Бања Лука 1999, прво издање