Нихилизам

филозофски концепт

Нихилизам (лат. nihil — „ништа”) филозофско је уверење да ништа у реалности не постоји (метафизички нихилизам) или да се ништа не може поуздано спознати (спознајнотеоријски нихилизам или агностицизам). У етици се нихилизам јавља као тврдња да нема објективног критеријума морала (етички нихилизам).[1] Нихилизам се може испољавати и кроз порицање вредности било које или свих социјалних структура, власти и закона, норми вредности и моралних принципа. Оваква оријентација може водити ка насиљу и тероризму према успостављеном систему али може резултовати и пасивним отпором свему, без икаквих алтернатива на уму.[2]

Нихилизам је филозофија или породица погледа унутар филозофије која одбацује аспекте живота или постојања,[3][4] посебно знање, објективну истину или смисао.[5][6] Различити нихилистички ставови различито истичу да су људске вредности неутемељене, да је живот бесмислен, да је знање немогуће или да неки скуп ентитета не постоји или је бесмислен или безначајан.[7][8]

Научници који проучавају нихилизам могу га сматрати само ознаком која је примењена на различите засебне филозофије,[9] или као посебан историјски концепт који произлази из номинализма, скептицизма и филозофског песимизма, као и вероватно из самог хришћанства.[10] Савремено схватање идеје у великој мери потиче из ничеанске „кризе нихилизма”, из које произлазе два централна концепта: уништавање виших вредности и супротстављање афирмацији живота.[11][7] Ранији облици нихилизма, међутим, могу бити селективнији у негирању специфичних хегемонија друштвеног, моралног, политичког и естетског мишљења.[12]

Термин се понекад користи у контексту аномије ради објашњавања општег расположења очаја због уочене бесмислености постојања или произвољности људских принципа и друштвених институција. Нихилизам је такође описан као упадљив или саставни део одређених историјских периода. На пример,[13] Жан Бодрилард[14][15] и други су окарактерисали постмодерност као нихилистичку епоху[16] или начин мишљења.[17] Слично, неки теолози и верске личности су изјавили да постмодерност[18] и многи аспекти модерности[19] представљају нихилизам негацијом верских принципа. Нихилизам се, међутим, нашироко приписује и верским и нерелигиозним гледиштима.[10]

У популарној употреби, термин се обично односи на облике егзистенцијалног нихилизма, према којима је живот без унутрашње вредности, смисла или сврхе.[20] Друге проминентне позиције унутар нихилизма укључују одбацивање свих нормативних и етичких погледа (§ Морални нихилизам), одбацивање свих друштвених и политичких институција (§ Политички нихилизам), став да никакво знање не може постојати или постоји (§ Епистемолошки нихилизам), и низ метафизичких позиција, које тврде да неапстрактни објекти не постоје (§ Метафизички нихилизам), да сложени објекти не постоје (§ Мереолошки нихилизам), или чак да сам живот не постоји.

Види још

уреди

Референце

уреди
 1. ^ Filozofijski rečnik, Matica Hrvatska, Zagreb 1984.
 2. ^ Иван Видановић, Речник социјалног рада
 3. ^ Crosby, Donald A. (1998). „Nihilism”. Routledge Encyclopedia of Philosophy. Taylor and Francis. ISBN 9780415250696. doi:10.4324/9780415249126-N037-1. „As its name implies (from Latin nihil, 'nothing'), philosophical nihilism is a philosophy of negation, rejection, or denial of some or all aspects of thought or life. 
 4. ^ Deleuze, Gilles (1962). Nietzsche and Philosophy. Превод: Tomlinson, Hugh. London: The Athlone Press (објављено 1983). ISBN 978-0-231-13877-2. „Nietzsche calls the enterprise of denying life and depreciating existence nihilism. 
 5. ^ Veit, Walter (2018). „Existential Nihilism: The Only Really Serious Philosophical Problem”. Journal of Camus Studies: 211—236. doi:10.13140/RG.2.2.26965.24804. 
 6. ^
  • Crosby, Donald A. (1998). „Nihilism”. Routledge Encyclopedia of Philosophy. Taylor and Francis. ISBN 9780415250696. doi:10.4324/9780415249126-N037-1. „As its name implies (from Latin nihil, 'nothing'), philosophical nihilism is a philosophy of negation, rejection, or denial of some or all aspects of thought or life. 
  • Pratt, Alan. „Nihilism”. Internet Encyclopedia of Philosophy. Архивирано из оригинала 2010-04-12. г. „Nihilism is the belief that all values are baseless and that nothing can be known or communicated. It is often associated with extreme pessimism and a radical skepticism that condemns existence. 
  • „Nihilism”. Encyclopædia Britannica. „In the 20th century, nihilism encompassed a variety of philosophical and aesthetic stances that, in one sense or another, denied the existence of genuine moral truths or values, rejected the possibility of knowledge or communication, and asserted the ultimate meaninglessness or purposelessness of life or of the universe. 
  • Harper, Douglas. „nihilism”. Online Etymology Dictionary. 
 7. ^ а б Pratt, Alan. "Nihilism". Internet Encyclopedia of Philosophy. „Архивирана копија”. Архивирано из оригинала 12. 04. 2010. г. Приступљено 08. 09. 2021. 
 8. ^ „The Meaning of Life#Nihilism”. Stanford Encyclopedia of Philosophy. Приступљено 3. 8. 2020. 
 9. ^ ter Borg, Meerten B. (1988). „The Problem of Nihilism: A Sociological Approach”. Sociological Analysis. 49 (1): 1—16. JSTOR 3711099. doi:10.2307/3711099. 
 10. ^ а б
 11. ^ Gillespie, Michael Allen (1996). Nihilism Before Nietzsche. University of Chicago Press. ISBN 9780226293486. 
 12. ^
 13. ^ Cited in Woodward, Ashley. 2002. "Nihilism and the Postmodern in Vattimo's Nietzsche." Minerva 6. ISSN 1393-614X. Archived from the original on 2010-04-05. fn 1.
 14. ^ Baudrillard, Jean. 1993. "Game with Vestiges." In Baudrillard Live, edited by M. Gane.
 15. ^ Baudrillard, Jean. [1981] 1994. "On Nihilism." In Simulacra and Simulation, translated by S. F. Glasser.
 16. ^ See:
 17. ^ see: Rose, Gillian. 1984. Dialectic of Nihilism; Carr, Karen L. 1988. The Banalization of Nihilism; Pope John-Paul II. 1995. Evangelium vitae: Il valore e l'inviolabilita delta vita umana. Milan: Paoline Editoriale Libri."
 18. ^ Leffel, Jim; McCallum, Dennis. „The Postmodern Challenge: Facing the Spirit of the Age”. Christian Research Institute. Архивирано из оригинала 2006-08-19. г. „...the nihilism and loneliness of postmodern culture... 
 19. ^ Phillips, Robert (1999). „Deconstructing the Mass”. Latin Mass Magazine (Winter). Архивирано из оригинала 2004-04-17. г. „For deconstructionists, not only is there no truth to know, there is no self to know it and so there is no soul to save or lose." and "In following the Enlightenment to its logical end, deconstruction reaches nihilism. The meaning of human life is reduced to whatever happens to interest us at the moment... 
 20. ^ Pratt, Alan. "Existential Nihilism | Nihilism". Internet Encyclopedia of Philosophy. „Архивирана копија”. Архивирано из оригинала 12. 04. 2010. г. Приступљено 08. 09. 2021. : Existential nihilism is "the notion that life has no intrinsic meaning or value, and it is, no doubt, the most commonly used and understood sense of the word today."

Литература

уреди
 • Gillespie, Michael Allen (1996). Nihilism Before Nietzsche. University of Chicago Press. ISBN 9780226293486. 
 • Deleuze, Gilles (1962). Nietzsche and Philosophy. Превод: Tomlinson, Hugh. London: The Athlone Press (објављено 1983). ISBN 978-0-231-13877-2. „Nietzsche calls the enterprise of denying life and depreciating existence nihilism. 
 • Brassier, Ray (2007) Nihil Unbound: Enlightenment and Extinction, New York: Palgrave Macmillan.
 • Jacobi, Friedrich Heinrich, Jacobi an Fichte (1799/1816), German Text (1799/1816), Appendix with Jacobi's and Fichte's complementary Texts, critical Apparatus, Commentary, and Italian Translation, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Naples (2011) ISBN 978-88-905957-5-2.
 • Heidegger, Martin (1982), Nietzsche, Vols. I-IV, trans. F.A. Capuzzi, San Francisco: Harper & Row.
 • Kierkegaard, Søren (1998/1854), The Moment and Late Writings: Kierkegaard's Writings, Vol. 23, ed. and trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton, N.J: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-03226-9.
 • Kierkegaard, Søren (1978/1846), The Two Ages: Kierkegaard's Writings, Vol 14, ed. and trans. Howard V. Hong, and Edna H. Hong, Princeton, N.J: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-07226-5.
 • —— (1995/1850), Works of Love: Kierkegaard's Writings, Vol 16, ed. and trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton, N.J: Princeton University Press. ISBN 978-0-691-03792-9.
 • Nietzsche, Friedrich (2005/1886), Beyond Good and Evil, trans. Helen Zimmern.
 • —— (1974/1887), The Gay Science, trans. Walter Kaufman, Vintage, ISBN 0-394-71985-9.
 • —— (1980), Sämtliche Werken. Kritische Studienausgabe, ed. C. Colli and M. Montinari, Walter de Gruyter. ISBN 3-11-007680-2.
 • —— (2008/1885), Thus Spake Zarathustra, trans. Thomas Common.
 • Tartaglia, James (2016), Philosophy in a Meaningless Life: A System of Nihilism, Consciousness and Reality, London: Bloomsbury Publishing.
 • Arena, Leonardo Vittorio (1997), Del nonsense: tra Oriente e Occidente, Urbino: Quattroventi.
 • —— (2012), Nonsense as the Meaning, ebook.
 • —— (2015), On Nudity. An Introduction to Nonsense, Mimesis International.
 • Barnett, Christopher (2011), Kierkegaard, pietism and holiness, Ashgate Publishing.
 • Carr, Karen (1992), The Banalisation of Nihilism, State University of New York Press.
 • Cattarini, L.S. (2018), Beyond Sartre and Sterility: Surviving Existentialism (Montreal: contact argobookshop.ca)
 • Cunningham, Conor (2002), Genealogy of Nihilism: Philosophies of Nothing & the Difference of Theology, New York, NY: Routledge.
 • Dent, G., Wallace, M., & Dia Center for the Arts. (1992). "Black popular culture" (Discussions in contemporary culture ; no. 8). Seattle: Bay Press.
 • Dod, Elmar (2013), Der unheimlichste Gast. Die Philosophie des Nihilismus. Marburg: Tectum 2013.
 • Dreyfus, Hubert L. (2004), Kierkegaard on the Internet: Anonymity vs. Commitment in the Present Age. Retrieved at December 1, 2009.
 • Fraser, John (2001), "Nihilism, Modernisn and Value", retrieved at December 2, 2009.
 • Galimberti, Umberto (2008), L'ospite inquietante. Il nichilismo e i giovani, Milano: Feltrinelli. ISBN 9788807171437.
 • Gillespie, Michael Allen (1996), Nihilism Before Nietzsche, Chicago, IL: University of Chicago Press.
 • Giovanni, George di (2008), "Friedrich Heinrich Jacobi", The Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward N. Zalta (ed.). Retrieved on December 1, 2009.
 • Harper, Douglas, "Nihilism", in: Online Etymology Dictionary, retrieved at December 2, 2009.
 • Harries, Karsten (2010), Between nihilism and faith: a commentary on Either/or, Walter de Gruyter Press.
 • Hibbs, Thomas S. (2000), Shows About Nothing: Nihilism in Popular Culture from The Exorcist to Seinfeld, Dallas, TX: Spence Publishing Company.
 • Kopić, Mario (2001), S Nietzscheom o Europi, Zagreb: Jesenski i Turk.
 • Korab-Karpowicz, W. J. (2005), "Martin Heidegger (1889—1976)", in: Internet Encyclopedia of Philosophy, retrieved at December 2, 2009.
 • Kuhn, Elisabeth (1992), Friedrich Nietzsches Philosophie des europäischen Nihilismus, Walter de Gruyter.
 • Irti, Natalino (2004), Nichilismo giuridico, Laterza, Roma-Bari.
 • Löwith, Karl (1995), Martin Heidegger and European Nihilism, New York, NY: Columbia University Press.
 • Marmysz, John (2003), Laughing at Nothing: Humor as a Response to Nihilism, Albany, NY: SUNY Press.
 • Müller-Lauter, Wolfgang (2000), Heidegger und Nietzsche. Nietzsche-Interpretationen III, Berlin-New York.
 • Parvez Manzoor, S. (2003), "Modernity and Nihilism. Secular History and Loss of Meaning", retrieved at December 2, 2009.
 • Rose, Eugene Fr. Seraphim (1995), Nihilism, The Root of the Revolution of the Modern Age, Forestville, CA: Fr. Seraphim Rose Foundation.
 • Rosen, Stanley (2000), Nihilism: A Philosophical Essay, South Bend, Indiana: St. Augustine's Press (2nd Edition).
 • Severino, Emanuele (1982). Essenza del nichilismo. Milano: Adelphi. ISBN 9788845904899. 
 • Slocombe, Will (2006), Nihilism and the Sublime Postmodern: The (Hi)Story of a Difficult Relationship, New York, NY: Routledge.
 • Tigani, Francesco (2010), Rappresentare Medea. Dal mito al nichilismo, Roma: Aracne. ISBN 978-88-548-3256-5.
 • —— (2014), Lo spettro del nulla e il corpo del nichilismo, in La nave di Teseo. Saggi sull'Essere, il mito e il potere, Napoli: Guida. ISBN 9788868660499.
 • Villet, Charles (2009), Towards Ethical Nihilism: The Possibility of Nietzschean Hope, Saarbrücken: Verlag Dr. Müller.
 • Williams, Peter S. (2005), I Wish I Could Believe in Meaning: A Response to Nihilism, Damaris Publishing.

Спољашње везе

уреди