Нужна одбрана

Нужна одбрана је основ који искључује постојање крвичног дела, тј. дело учињено у нужној одбрани није кривично дело. Нужна одбрана је она одбрана која је неопходно потребна да учинилац од свог добра или добра неког другог лица (у овом случају говоримо о нужној помоћи), одбије истовремени противправни напад. Како се често каже овде долази до сукоба права са неправом. Опште је прихваћено да нужна одбрана има два елемента: напад и одбрану, за које се и везују услови за примену овог института.

Услови нападаУреди

Услови напада су следећи:

  1. да је напад последица понашања човека, које се састоји у чињењу, а сасвим изузетно и у нечињењу;
  2. да је уперен против неког правом заштићеног добра (не постоји ограничење у погледу врсте и значаја добра);
  3. да је напад противправан, тј. противан правним нормама, и то процењујући објективно, а не из аспекта нападача (он можда не зна да је оно што он врши противправно дело);
  4. да је напад истовремен. Истовременост постоји све док напад траје, а то значи све док он не престане, па чак и када напад непосредно предстоји. Истовременошћу се сматра и ситуација када је постављен неки одбрамбени механизам који се активира онда када напад отпочне (нпр. електрична струја у огради). Уколико лице које се брани прекорачи истовременост (нпр. одбрани се од нападача, па почне сад он њега да малтретира), постојаће тзв. екстензивни ексцес, одн. примена овог института биће онемогућена (лице које се бранило може одговарати за кривично дело);
  5. да је напад стваран, што ће рећи да постоји и да је озбиљан. Уколико напад постоји само у мислима лица које се брани, реч је о тзв. путативној нужној одбрани која не искључује противправност.

Услови одбранеУреди

Услови одбране су да је:

  1. кроз радњу одбране остварено биће неког кривичног дела (ако кроз одбрану није учињено кривично дело, онда је бесмислено примењивати овај институт и искључивати нешто што не постоји);
  2. управљена према неком нападачевом добру (ако је управљено према добру трећег лица, онда би могло бити речи само о крајњој нужди);
  3. да је неопходно потребна за одбијање напада. Неопходно је потребна она одбрана којом би се, у конкретном случају, ефикасно могао одбити напад уз најмању повреду нападачевог добра.

Прекорачење (ексцес) граница нужне одбранеУреди

Постоји када су остварени сви услови напада и одбране, сем оног који захтева да је одбрана била неопходно потребна. То је тзв. интензивни ексцес. У случају интензивног ексцеса нужна одбрана није основ искључења противправности, већ само факултативни основ за ублажавање казне. Изузетно, уколико је прекорачење настало услед јаке раздражености или препасти изазване нападом, може постојати основ за ослобођење од казне.

Види јошУреди