Офиолитски меланж

Стенска маса тектонског порекла.

Офиолитски меланж је бреча великих размера, стенска маса значајне величине, карактерисана недостатком континуираних слојева и инклузијом фрагмената стена свих величина, који се налазе у ситнозрном матриксу. Меланж се обично састоји од велике количине блокова велике величине, а различите литологије. Велики офиолитски меланжи формирају се на активним континенталним маргинама и састоје се од измењеног материјала океанске коре и блокова седимената континенталне падине, који су уклопљени у глиновити матрикс. Механизми мешања у оваквим геолошким условима укључују смичуће тектонске силе, дуктилне токове деформабилног матрикса засићеног водом (серпентинит), седиментне процесе (турбидитни токови, олистостроме), или неку комбинацију претходно наведених процеса. Неки већи блокови могу имати димензије и преко 1 километра.

Карбонатни олистолит у офиолитском меланжу Вардарске зоне, западна Србија

Пре развоја теорије тектонике плоча, раних 1970-их година, било је тешко објаснити офиолитски меланж у светлу познатих геолошких механизама. Посебно проблематичан парадокс био је појављивање блокова стена из фације плавих шкриљаца (метаморфизам ниске температуре и високог притиска) у директном контакту са граувакама (грубозрни пешчари са литичним фрагментима), који су таложени у седиментационим условима. Познато је, нпр., да је офиолитски меланж Вардарске зоне на Балканском полуострву (западна Србија, источна Босна, јужни део Хрватске - Славонија) десетинама година погрешно означаван као дијабаз-рожначка формација, по најкрупнијим блоковима у оквиру меланжа, иако, запремински гледано, ових стена има најмање.

Појаве офиолитског меланжа везане су за реверсне раседе у орогеним појасевима. Меланж се формира у акреционој призми изнад субдукционе зоне. Ултрамафитске офиолитске секвенце које су обдуковане на континенталну кору обично леже преко офиолитског меланжа. Офиолитски меланж може бити формиран и тектонским и седиментним процесима. Олистостроме су меланжи формирани турбидитним токовима, акумулацијом полу-течног материјала без површи слојевитости.

Литература

уреди
  • Blatt, Harvey and Robert Tracy (1996), Petrology, 2nd ed., Freeman (pp. 178, 514), ISBN 0-7167-2438-3.
  • Hsu, K.J., 1970, Preliminary report and geologic guide to Franciscan melanges of the Morro Bay - San Simeon area, San Luis Obispo County, California: California Geological Survey Special Publication 35.
  • Raymond, L.A., 1984, Classification of melanges: Geological Society of America, Special Paper 198, pp. 7-20.
  • British Geological Survey: "Geology of the country around Aberdaron," HMSO, London (1993), ISBN 011 884487 3

Види још

уреди

Спољашње везе

уреди