Политбиро (политички биро) је извршни, оперативни део одређеног обично вишег руководећег органа политичке партије или друге политичке или друштвене организације и има одређене надлежности и обично статутом предвиђене обавезе да спроводи његове одлуке и ставове и обавља текуће послове између две седнице органа, а у пракси многих партија уздиже се у носиоца политичке иницијативе и усмеривача целе организације.

Политбиро Централног комитета Савеза комуниста Југославије је сачињавао одређени број чланова Централног комитета. Централни комитет је бирао Политбиро ради обављања послова између његових седница. Политбиро ЦК СКЈ је у одређеним условима и самостално доносио одлуке, директиве, прогласе и остало. Према статуту усвојеном на Шестом конгресу КПЈ није предвиђено стварање Политбироа, већ је Извршни комитет ЦК КПЈ обавља послове између заседања Централног комитета СКЈ, припремање и сазивање седница комитета, коме одговара за свој рад.

Седницама је председавао и водио их Генерални секретар.

Види јошУреди

ЛитератураУреди

  • Мала политичка енциклопедија. „Савремена администрација“, Београд 1966. година.