Поређење програмских језика (основне инструкције)

Поређење програмских језика (основна упутства) Поређење програмских језика је уобичајена тема разговора међу софтверским инжењерима. Неколико основних упутстава програмских језика су овде.

Конвенције овог чланка уреди

bold је буквално код. Не-болд је тумачио читалац. Изјаве у знаковима су опционе (« … »). Tab ↹ указује на неопходну алинеју (са размаком).

Тип идентификатора уреди

Цели бројеви уреди

8 бајтова (бајт) 16 бајтова (мањи број) 32 бајтова 64 бајтова (дужи број) Дужина речи Произвољно прецизни (bignum)
Потписано Непотписано Потписано Непотписано Потписано Непотписано Потписано Непотписано Потписано Непотписано
Ада[1] range -2**7 .. 2**7 - 1[j] range 0 .. 2**8 - 1[j] или mod 2**8[k] range -2**15 .. 2**15 - 1[j] range 0 .. 2**16 - 1[j] или mod 2**16[k] range -2**31 .. 2**31 - 1[j] range 0 .. 2**32 - 1[j] или mod 2**32[k] range -2**63 .. 2**63 - 1[j] mod 2**64[k] Integer[j] range 0 .. 2**Integer'Size - 1[j] или mod Integer'Величина[k] Н/Д
ALGOL 68 (променљиве ширине) мали int[c] Н/Д мали int[c] Н/Д int[c] Н/Д велики int[c] Н/Д int[c] Н/Д велики int [a][g]
бајтови & битови
C (C99 фиксне ширине) int8_t uint8_t int16_t uint16_t int32_t uint32_t int64_t uint64_t int непотписан int Н/Д
C++ (С++11) фиксне ширине)
C (C99 variable-width) потписан чађ непотписан чађ кратак[c] непотписан кратак[c] велики[c] непотписан велики[c] велики[c] непотписан велики[c]
C++ (C++11 променљиве ширине)
Objective-C (Cocoa) потписан чађ
или
int8_t
непотписан чађ
или
uint8_t
кратак
или
int16_t
непотписан кратак
или
uint16_t
int
или
int32_t
непотписан int
или
uint32_t
дугачак
или
int64_t
непотписан дугачак
или
uint64_t
NSInteger
или
дугачак
NSUInteger
или
непотписан дуг
C# sbyte byte short ushort int uint long ulong IntPtr UIntPtr System.Numerics.BigInteger
(.NET 4.0)
Јава byte Н/Д char[b] Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д java.math.BigInteger
Гоу int8 uint8 or byte int16 uint16 int32 uint32 int64 uint64 int uint big.Int
Свифт Int8 UInt8 Int16 UInt16 Int32 UInt32 Int64 UInt64 Int UInt
D byte ubyte short ushort int uint long ulong Н/Д Н/Д BigInt
Common Lisp[2] bignum
Шема
ISLISP[3] bignum
Паскал (Слободан Паскал) shortint byte smallint word longint longword int64 qword integer cardinal Н/Д
Вижуал бејсик Н/Д Byte Integer Н/Д Long Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
Visual Basic .NET SByte Short UShort Integer UInteger Long ULong System.Numerics.BigInteger
(.NET 4.0)
FreeBASIC Byte or Integer<8> UByte or UInteger<8> Short or Integer<16> UShort or UInteger<16> Long or Integer<32> ULong or UInteger<32> LongInt or Integer<64> ULongInt or UInteger<64> Integer UInteger Н/Д
Пајтон 2.x Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д int Н/Д long
Python 3.x Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д int
S-Lang Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
Фортран INTEGER(KIND = n)[f] Н/Д INTEGER(KIND = n)[f] Н/Д INTEGER(KIND = n)[f] Н/Д INTEGER(KIND = n)[f] Н/Д
PHP Н/Д Н/Д int [m] Н/Д int [m] Н/Д Н/Д [e]
Перл 5 Н/Д[d] Н/Д[d] Н/Д[d] Н/Д[d] Н/Д[d] Math::BigInt
Перл 6 int8 uint8 int16 uint16 int32 uint32 int64 uint64 Int Н/Д
Руби Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Fixnum Н/Д Bignum
Ерланг Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д integer() Н/Д integer()[o]
Скала Byte Н/Д Short Char[l] Int Н/Д Long Н/Д Н/Д Н/Д scala.math.BigInt
Seed7 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д integer Н/Д Н/Д Н/Д bigInteger
Smalltalk Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д SmallInteger[i] Н/Д LargeInteger[i]
Windows PowerShell Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
OCaml Н/Д Н/Д int32 Н/Д int64 Н/Д int
or
nativeint
open Big_int;;
big_int
F Sharp sbyte byte int16 uint16 int32 or int uint32 uint64 nativeint unativeint bigint
Standard ML Н/Д Word8.word Н/Д Int32.int Word32.word Int64.int Word64.word int word LargeInt.int or
IntInf.int
Haskell (GHC) «import Int»
Int8
«import Word»
Word8
«import Int»
Int16
«import Word»
Word16
«import Int»
Int32
«import Word»
Word32
«import Int»
Int64
«import Word»
Word64
Int «import Word»
Word
Integer
Ајфел INTEGER_8 NATURAL_8 INTEGER_16 NATURAL_16 INTEGER_32 NATURAL_32 INTEGER_64 NATURAL_64 INTEGER NATURAL Н/Д
Кобол[h] BINARY-CHAR «SIGNED» BINARY-CHAR UNSIGNED BINARY-SHORT «SIGNED» BINARY-SHORT UNSIGNED BINARY-LONG «SIGNED» BINARY-LONG UNSIGNED BINARY-DOUBLE «SIGNED» BINARY-DOUBLE UNSIGNED Н/Д Н/Д Н/Д
Mathematica Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Integer
Wolfram Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Integer

^a стандарне Стандардне константе кратко int и int дужине могу да се користе за одређивање колико 'кратких и' дугих и могу бити корисне префиксима за 'кратак int' и 'дуг int'. Стварна величина 'кратког int', 'int' и 'дугог int' је доступна као кратке константе max int, max int и long max int итд.
^b Обично се користи за знакове .
^c ALGOL 68, C и C++ језици не прецизирају тачну ширину врсте целобројних вредности short, int, long, и (C99, C++11) long long, тако да су имплементације-зависне. У C и C++ short, long, и long long типови се захтевају да буду најмање 16, 32, и 64 бита, респективно, али не могу бити већи. Тип int је потребно да буде бар исто толико широк као short и највише широк као long, и обично ширина величине речи у процесору машине (нпр на 32-битном машину је често 32 бита; на 64-битним машинама често је на 64 бита). С99 и C++ 11 је такође дефинисан са [u]intN_t тачне ширине врсте у stdint.h хедеру.
^d Perl 5 нема различитих типова. Цели бројеви, децимални, стрингови, итд се сматрају "скаларима".
^e PHP има два произвољно-прецизне библиотеке. BCMath библиотека користи само стрингове као што су datatype. GMP библиотка користи интерни "ресурс" тип.
^f Вредност "n" је обезбеђена SELECTED_INT_KIND SELECTED_INT_KIND[4] унутрашњом функцијом.
^g ALGOL 68Gниз опција времена --precision "number" е може подесити precision long long ints до жељеног "броја" значајних цифара. Стандардне константе long long int width и long long max int могу бити коришћене за одређивање стварне прецизности.
^h COBOL омогућава спецификацију потребне прецизности и аутоматски ће одабрати доступан тип који је способан да представља одређену прецизност. "PIC S9999", на пример, је био потребан за потписавање четири променљивих децималних цифара прецизности. Ако је наведено као бинарно поље, то би се изабрало 16 битним типом на већини плат форми.
^i Smalltalk аутоматски бира одговарајућу заступљеност интегралних бројева. Типично, две репрезентације су присутне, једна за целе бројева се уклапа у природну величину реч минус (SmallInteger) и једна подржава произвољне величине целих бројева (LargeInteger). Аритметичке операције су подржане полиморфним аргументима и враћају резултат на најадекватније компактне репрезентације.
^j Ada опсег проверава граничне прекршаје у run-time (као и на компајлирању статичких израза). run time граница кршења подиже "ограничење грешке" изузетак. Опсег није ограничен на степену два. Обично предефинисани целобројни подтипови су:Positive (range 1 .. Integer'Last) and Natural (range 0 .. Integer'Last). Short_Short_Integer (8 бајтова), Short_Integer (16 бајтова) and Long_Integer (64 бајтова) су такође предефинисане, али не захтевају Ада стандарде. Run time чекови се могу искључити уколико је учинак важнија од интегритета провере.
^k Adамодуло типови спроводе по модулу аритметике у свим операцијама, односно нема могућих кршења домета. Модули нису ограничени на овлашћења два.
^l Обично се користи за типове попут Јава знака.
^m intint у PHP има исту ширину као long type у C коју он има на том систему [c].
^n Erlang динамички куца. Тип идентификатора су се обично користи за спецификацију врсте рекордног поља и аргумента и враћа врсте функција.[5]
^o Када прелази једну реч.[6]

Декадни систем уреди

Једнострука тачност Двострука тачност Друга тачност Зависни процесор
Ада[1] Float Long_Float Н/Д
ALGOL 68 real[a] long real[a] short real, long long real, etc.[d]
C float[b] double long double[f]
C++ (STL)
Objective-C (Cocoa) CGFloat
C# float Н/Д
Јава
Гоу float32 float64
Swift Float Double CGFloat
D float double real
Common Lisp
Шема
ISLISP
Паскал (слободан Паскал) single double real
Visual Basic Single Double Н/Д
Visual Basic .NET
Xojo
Пајтон Н/Д float
JavaScript Number[7] Н/Д
S-Lang
Фортран REAL(KIND = n)[c]
PHP float
Перл
Перл 6 num32 num64 Num
Руби Н/Д Float Н/Д
Скала Float Double
Seed7 Н/Д float
Smalltalk Float Double
Windows PowerShell
OCaml Н/Д float Н/Д
F# float32
Standard ML Н/Д real
Haskell (GHC) Float Double
Ајфел REAL_32 REAL_64
КОБОЛ FLOAT-BINARY-7[e] FLOAT-BINARY-34[e] FLOAT-SHORT, FLOAT-LONG, FLOAT-EXTENDED
Mathematica Н/Д Н/Д Real

^a Стандардне константе real shorts и real lengths се могу користити за одређивање 'short и 'long и за поправљање 'short real' и 'long real'. Актуелне величине 'short real', 'real' и 'long real' су доступне као константе short max real, max real и long max real etc. Са константама short small real, small real и long small real доступни су разни типови епсилон машина.
^b декларације просте прецизности се често не поштују
^c Вредност "n" је обезбеђена SELECTED_REAL_KIND[8] унутрашњом функцијом.
^d ALGOL 68G's run time опција оже се подесити прецизним long long reals до обезбеђења "number" значајних цифара. Стандарднеконстанте long long real width и 'long long max real могу се користити за одређивање стварне прецизност.
^e IEEE децимални тип ће бити уведен следећим COBOL стандардом.
^f Исте величине као 'double' на многим имплементацијама.

Комплексни бројеви уреди

Integer Једнострука тачност Двострука тачност Пола и четвртна прецизност итд.
Ада[1] Н/Д Комплексан[b] Комплексан[b] Комплексан[b]
ALGOL 68 Н/Д compl long compl etc. short compl etc. & long long compl etc.
C (C99) [9] Н/Д децимални комплексан двоструко комплексан Н/Д
C++ (STL) Н/Д std::complex<float> std::complex<double>
C# Н/Д Н/Д System.Numerics.Complex
(.Net 4.0)
Java Н/Д Н/Д Н/Д
Гоу Н/Д complex64 complex128
D Н/Д cfloat cdouble
Objective-C Н/Д Н/Д Н/Д
Common Lisp
Шема
Паскал Н/Д Н/Д
Visual Basic Н/Д Н/Д
Visual Basic .NET Н/Д Н/Д System.Numerics.Complex
(.Net 4.0)
Перл Math::Complex
Перл 6 complex64 complex128 Complex
Пајтон complex Н/Д
JavaScript Н/Д Н/Д
S-Lang Н/Д Н/Д
Фортран COMPLEX(KIND = n)[a]
Руби Complex Н/Д Complex
Скала Н/Д Н/Д Н/Д
Seed7 Н/Д Н/Д complex
Smalltalk Complex Complex Complex
Windows PowerShell Н/Д Н/Д
OCaml Н/Д Н/Д Complex.t
F# System.Numerics.Complex
(.Net 4.0)
Standard ML Н/Д Н/Д Н/Д
Haskell (GHC) Н/Д Complex.Complex Float Complex.Complex Double
Ајфел Н/Д Н/Д Н/Д
КОБОЛ Н/Д Н/Д Н/Д
Mathematica Complex Н/Д Н/Д Complex
^a Вредност "n" је обезбеђена SELECTED_REAL_KIND[8] унутрашњом функцијом.
^b Општи тип који се може инстанцирати са било којим базним флоат типом.

Остале врсте баријабли уреди

Текст Булов тип података Набрајање Објекат/Универзални
Знак Ниска[a]
Ада[1] Character String & Bounded_String & Unbounded_String Boolean (item1, item2, ...) tagged null record
ALGOL 68 char string & bytes bool & bits Н/Д - User defined Н/Д
C (C99) char
wchar_t
Н/Д bool[b] enum «name» {item1, item2, ... }; void *
C++ (STL) «std::»string
Objective-C unichar NSString * BOOL id
C# char string bool enum name {item1, item2, ... } object
Java String boolean Object
Гоу byte
rune
string bool const (
item1 = iota
item2
...
)
interface{}
Swift Character String Bool enum name { case item1, item2, ... } Any
D char string bool enum name {item1, item2, ... } std.variant.Variant
Common Lisp
Шема
ISLISP
Паскал (ISO) char Н/Д boolean (item1, item2, ...) Н/Д
Објекат Паскал (Делфи) string variant
Visual Basic Н/Д String Boolean Enum name
item1
item2
...
End Enum
Variant
Visual Basic .NET Char Object
Xojo Н/Д Object or Variant
Пајтон Н/Д[d] str bool object
JavaScript Н/Д[d] String Boolean Object
S-Lang
Фортран CHARACTER(LEN = *) CHARACTER(LEN = :), allocatable LOGICAL(KIND = n)[f] CLASS(*)
PHP Н/Д[d] string bool (type declaration omitted)
Перл Н/Д[d] УНИВЕРЗАЛНИ
Перл 6 Char Str Bool enum name <item1 item2 ...> or
enum name <<:item1(value) :item2(value) ...>>
Mu
Руби Н/Д[d] String Object[c] Object
Скала Char String Boolean object name extends Enumeration {
val item1, item2, ... = Value
}
Any
Seed7 char string boolean const type: name is new enum
item1,
item2,
...
end enum;
Windows PowerShell
OCaml char string bool Н/Д[e] Н/Д
F# type name = item1 = value | item2 = value | ... obj
Standard ML Н/Д[e] Н/Д
Haskell (GHC) Char String Bool Н/Д[e] Н/Д
Ајфел CHARACTER STRING BOOLEAN Н/Д ANY
КОБОЛ PIC X PIC X(string length) or PIC X«X...» PIC 1«(number of digitsor PIC 1«1...» Н/Д OBJECT REFERENCE
Mathematica Н/Д[d] String Н/Д

^a конкретно, управља низовима произвољне дужине аутоматски.
^b Овај језик представља булеан као цео број где лажно представља вредност од нуле и истину од не-нула вредности.
^c Све вредности су или тачне или нетачне. Све TrueClass једнакости тачности и све FalseClass једнакости нетачности.
^d Овај језик нема посебан тип знакова. Знакови су представљени као стрингови дужине 1.
^e Набрајања на овом језику су алгебарске врсте само са нулари конструкторима
^f Вредност "n" је обезбеђена SELECTED_INT_KIND[4] унутрашњом функцијом.

Изведене врсте уреди

Низ уреди

Фиксна величина низа динамичка величина низа
једнодимензионални низ вишедимензионални низ једнодимензионални низ вишедимензионални низ
Ада[1] array (<first> .. <last>) of <type>
or
array (<discrete_type>) of <type>
array (<first1> .. <last1>, <first2> .. <last2>, ...) of <type>
or
array (<discrete_type1>, <discrete_type2>, ...) of <type>
array (<discrete_type> range <>) of <type> array (<discrete_type1> range <>, <discrete_type2> range <>, ...) of <type>
ALGOL 68 [first:last]«modename»
or simply:
[size]«modename»
[first1:last1, first2:last2]«modename»
or
[first1:last1][first2:last2]«modename»
etc.
flex[first:last]«modename»
or simply:
flex[size]«modename»
flex[first1:last1, first2:last2]«modename»
or
flex[first1:last1]flex[first2:last2]«modename» etc.
C (C99) type name[size][a] type name[size1][size2][a] type *name
or within a block:
int n = ...; type name[n]
C++ (STL) «std::»array<type, size>(C++11) «std::»vector<type>
C# type[] type[,,...] System.Collections.ArrayList
or
System.Collections.Generic.List<type>
Java type[][b] type[][]...[b] ArrayList or ArrayList<type>
D type[size] type[size1][size2] type[]
Гоу [size]type [size1][size2]...type []type [][]type
Swift [type] or Array<type> [[type]] or Array<Array<type>>
Objective-C NSArray NSMutableArray
JavaScript Н/Д Н/Д Array[d]
Common Lisp
Шема
ISLISP
Паскал array[first..last] of type[c] array[first1..last1] of array[first2..last2] ... of type [c]

or

array[first1..last1, first2..last2, ...] of type [c]

Н/Д Н/Д
Објекат Паскал (Delphi) array of type array of array ... of type
Visual Basic
Visual Basic .NET System.Collections.ArrayList
or
System.Collections.Generic.List(Of type)
Пајтон list
S-Lang
Фортран type :: name(size) type :: name(size1, size2,...) type, ALLOCATABLE :: name(:) type, ALLOCATABLE :: name(:,:,...)
PHP array
Перл
Перл 6 Array[type] or Array of type
Руби Array
Скала Array[type] Array[...[Array[type]]...] ArrayBuffer[type]
Seed7 array type
or
array [idxType] type
array array type
or
array [idxType] array [idxType] type
array type
or
array [idxType] type
array array type
or
array [idxType] array [idxType] type
Smalltalk Array OrderedCollection
Windows PowerShell type[] type[,,...]
OCaml type array type array ... array
F# type [] or type array type [,,...] System.Collections.ArrayList
or
System.Collections.Generic.List<type>
Standard ML type vector or type array
Haskell (GHC)
КОБОЛ level-number type OCCURS size «TIMES». one-dimensional array definition... level-number type OCCURS min-size TO max-size «TIMES» DEPENDING «ON» size.[e] Н/Д

^a У већини израза (осим sizeof и & оператора), вредности низа типа у C се аутоматски претварају у показивача свог првог аргумента.
^b C-like "type x[]"ради у Java, како год "type[] x" је пожељан облик низа декларације.
^c Subranges се користи за дефинисање границе низа.
^d JavaScript низови су посебна врста објекта.
^e The DEPENDING ON услов у COBOL не ствара за "тачну" променљиву дужине низа и увек ће издвојити максималну величину низа.

Други типови уреди

Једносложни типови Алгебарски типови података Веза
Запис Листа
Ада[1] type identifier is «abstract» «tagged» «limited» [record
fieldname1 : type;
fieldname2 : type;
...

end record | null record]

Н/Д Any combination of records, unions and enumerations (as well as references to those, enabling recursive types). type identifier (variation : discrete_type) is record
case variation is
when choice_list1 =>
fieldname1 : type;
...
when choice_list2 =>
fieldname2 : type;
...
...
end case;
end record
ALGOL 68 struct (modename «fieldname», ...); Required types and operators can be user defined union (modename, ...);
C (C99) struct «name» {type name;...}; Н/Д Н/Д union {type name;...};
Objective-C
C++ struct «name» {type name;...};[b] «std::»tuple<type1..typen>
C# struct name {type name;...} Н/Д
Java Н/Д[a]
JavaScript Н/Д
D struct name {type name;...} std.variant.Algebraic!(type,...) union {type name;...}
Гоу struct {
«name» type
...
}
Swift struct name {
var name «: type»
...
}
(«name1:» val1, «name2:» val2, «name3:» val3, ... ) enum name { case Foo«(types)» case Bar «(types)» ... }
Common Lisp (cons val1 val2)[c]
Scheme Н/Д
ISLISP
Паскал record
name: type;
...
end
Н/Д Н/Д record
case type of
value: (types);
...
end
Visual Basic
Visual Basic .NET Structure name
Dim name As type
...
End Structure
Пајтон Н/Д[a] «(»val1, val2, val3, ... «)» Н/Д
S-Lang struct {name [=value], ...}
Фортран TYPE name
type :: name
...
END TYPE
PHP Н/Д[a]
Перл Н/Д[d] Н/Д
Перл 6 Н/Д[a]
Руби OpenStruct.new({:name => value})
Скала case class name(«var» name: type, ...) (val1, val2, val3, ... ) abstract class name

case class Foo(«parameters») extends name

case class Bar(«parameters») extends name

...
or

abstract class name

case object Foo extends name

case object Bar extends name

...
or combination of case classes and case objects

Windows PowerShell
OCaml type name = {«mutable» name : type;...} «(»val1, val2, val3, ... «)» type name = Foo «of type» | Bar «of type» | ... Н/Д
F#
Standard ML type name = {name : type,...} (val1, val2, val3, ... ) datatype name = Foo «of type» | Bar «of type» | ...
Haskell data Name = Constr {name :: type,...} data Name = Foo «types» | Bar «types» | ...
КОБОЛ level-number name type clauses.

  level-number+n name type clauses.

  ...

Н/Д Н/Д name REDEFINES variable type.

^a Подржане су само класе.
^b structs У C++ СУ заправо класе, али су подразумеване у јавности и такође ПОД објекти. C++11 је додатно проширен, како би настало деловање идентичног ПОД објекта у многим случајевима
^c Само пар
^d Иако Перл нема евиденцију, јер је тип система који омогућава различите врсте података у низу, "hashes" (асоцијативни низови) немају променљиви индекс који ће ефикасно бити исти као и евиденције.
^e Набрајања на овом језику су алгебарске врсте са само нулари конструкторима

Варијабиле и константе декларације уреди

варијабле константе тип синонима
Ада[1] identifier : type «:= initial_value»[e] identifier : constant type := final_value subtype identifier is type
ALGOL 68 modename name «:= initial_value»; modename name = value; mode synonym = modename;
C (C99) type name «= initial_value»; enum{ name = value }; typedef type synonym;
Objective-C
C++ const type name = value;
C# type name «= initial_value»; or
var name = value;
const type name = value; or
readonly type name = value;
using synonym = type;
D type name «= initial_value»; or
auto name = value;
const type name = value; or
immutable type name = value;
alias type synonym;
Java type name «= initial_value»; final type name = value; Н/Д
JavaScript var name «= initial_value»; const name = value;
Гоу var name type «= initial_value» or
name := initial_value
const name «type» = value type synonym type
Swift var name «: type» «= initial_value» let name «: type» = value typealias synonym = type
Common Lisp (defparameter name initial_value) or
(defvar name initial_value) or
(setf (symbol-value 'symbol) initial_value)
(defconstant name value) (deftype synonym () 'type)
Шема (define name initial_value)
ISLISP (defglobal name initial_value) or
(defdynamic name initial_value)
(defconstant name value) Н/Д
Pascal[a] name: type «= initial_value» name = value synonym = type
Visual Basic Dim name As type Const name As type = value
Visual Basic .NET Dim name As type«= initial_value» Imports synonym = type
Xojo Dim name As type«= initial_value» Н/Д
Пајтон name = initial_value Н/Д synonym = type[b]
CoffeeScript Н/Д
S-Lang name = initial_value; typedef struct {...} typename
Фортран type name type, PARAMETER :: name = value
PHP $name = initial_value; define("name", value);
const name = value (5.3+)
Н/Д
Перл «my» $name «= initial_value»;[c] use constant name => value;
Перл 6 «my «type»» $name «= initial_value»;[c] «my «type»» constant name = value; ::synonym ::= type
Руби name = initial_value Name = value synonym = type[b]
Скала var name«: type» = initial_value val name«: type» = value type synonym = type
Windows PowerShell «[type]» $name = initial_value Н/Д Н/Д
Bash shell name=initial_value Н/Д Н/Д
OCaml let name «: type ref» = ref value[d] let name «: type» = value type synonym = type
F# let mutable name «: type» = value
Standard ML val name «: type ref» = ref value[d] val name «: type» = value
Haskell «name::type;» name = value type Synonym = type
Forth VARIABLE name (in some systems use value VARIABLE name instead) value CONSTANT name
КОБОЛ level-number name type clauses. «0»1 name CONSTANT «AS» value. level-number name type clauses «IS» TYPEDEF.
Mathematica name=initialvalue Н/Д Н/Д

^a Паскал има декларацију блокова.
^b Типови су само редовни објекти, тако да можете само да их доделите.
^c У Перлу, "my" кључна реч сцопес је променљива у блоку.
^d Технички, то не изјашњава име да буде променљива променљива у МЛ, сви називи могу бити везани само једном; уместо тога, он изјављује име до тачке на структури "референтног" податка, која је једноставна променљиво колона. Структура података се онда може читати и писати користећи ! и := операторе, респективно.
^[e] . Ако нема почетне вредности, основна вредност се аутоматски додељује (коју ће изазвати Рун-тиме изузетак ако се користи пре него што важи вредност која је додељена). Иако се овакво понашање може потиснути препоручљиво је у интересу предвидљивости. Ако нема неважећих вредности може се наћи за тип (на пример у случају несметано типа интегер), ваљана, али предвидљива вредност је изабрана уместо тога.

Управљање током уреди

Условни искази уреди

ако ако и само ако switch искази условни искази
Ада[1] if condition then
statements
«else
statements»
end if
if condition1 then
statements
elsif condition2 then
statements
...
«else
statements»
end if
case expression is
when value_list1 => statements
when value_list2 => statements
...
«when others => statements»
end case
(if condition1 then
expression1
«elsif condition2 then
expression2»
...
else
expressionn
)
(case expression is
when value_list1 => expression1
when value_list2 => expression2
...
«when others => expressionn»
)
Seed7 case expression of
when set1 : statements
...
«otherwise: statements»
end case
Modula-2 if condition then
statements
«else
statements»
end
if condition1 then
statements
elsif condition2 then
statements
...
«else
statements»
end
case expression of
caseLabelList : statements |
...
«else statements»
end
ALGOL 68 & "brief form" if condition then statements «else statements» fi if condition then statements elif condition then statements fi case switch in statements, statements«,... out statements» esac ( condition | valueIfTrue | valueIfFalse )
( condition | statements «| statements» ) ( condition | statements |: condition | statements ) ( variable | statements,... «| statements» )
C (C99) if (condition) {instructions}
«else {instructions}»
if (condition) {instructions}
else if (
condition) {instructions}
...
«else {instructions}»
switch (variable) {
case case1: instructions «break;»
...
«default: instructions»
}
condition ? valueIfTrue : valueIfFalse
Objective-C
C++ (STL)
D
Java
JavaScript
PHP
C# switch (variable) {
case case1: instructions; «jump statement;»
...
«default: instructions; «jump statement;»»
}
Windows PowerShell if (condition) { instructions }
elseif (
condition) { instructions }
...
«else { instructions }»
switch (variable) { case1 { instructions «break;» } ... «default { instructions }»}
Go if condition {instructions}
«else {instructions}»
if condition {instructions}
else if
condition {instructions}
...
«else {instructions}»
or
switch {
case condition: instructions
...
«default: instructions»
}
switch variable {
case case1: instructions
...
«default: instructions»
}
Swift if condition {instructions}
«else {instructions}»
if condition {instructions}
else if
condition {instructions}
...
«else {instructions}»
switch variable {
case case1: instructions
...
«default: instructions»
}
Перл if (condition) {instructions}
«else {instructions}»
or
unless (notcondition) {instructions}
«else {instructions}»
if (condition) {instructions}
elsif (
condition) {instructions}
...
«else {instructions}»
or
unless (notcondition) {instructions}
elsif (
condition) {instructions}
...
«else {instructions}»
use feature "switch";
...
given (variable) {
when (case1) { instructions }
...
«default { instructions }»
}
condition ? valueIfTrue : valueIfFalse
Перл 6 if condition {instructions}
«else {instructions}»
or
unless notcondition {instructions}
if condition {instructions}
elsif
condition {instructions}
...
«else {instructions}
given variable {
when case1 { instructions }
...
«default { instructions }»
}
condition ?? valueIfTrue !! valueIfFalse
Руби if condition
instructions
«else
instructions»
if condition
instructions
elsif condition
instructions
...
«else
instructions»
end
case variable
when case1
instructions
...
«else
instructions»
end
condition ? valueIfTrue : valueIfFalse
Скала if (condition) {instructions}
«else {instructions}»
if (condition) {instructions}
else if (
condition) {instructions}
...
«else {instructions}»
expression match {
case pattern1 => expression
case pattern2 => expression
...
«case _ => expression»
}[b]
if (condition) valueIfTrue else valueIfFalse
Smalltalk condition ifTrue:
trueBlock
«ifFalse:
falseBlock»
end
condition ifTrue: trueBlock ifFalse: falseBlock
Common Lisp (when condition
instructions)
or
(unless condition
instructions)
or
(if condition
(progn instructions)
«(progn instructions)»)
(cond (condition1 instructions)
(condition2 instructions)
...
«(t instructions)»)
(case expression
(case1 instructions)
(case2 instructions)
...
«(otherwise instructions)»)
(if condition valueIfTrue valueIfFalse)
Шема (when conditioninstructions) or
(if condition (begin instructions) «(begin instructions)»)
(cond (condition1 instructions) (condition2 instructions) ... «(else instructions)») (case (variable) ((case1) instructions) ((case2) instructions) ... «(else instructions)»)
ISLISP (if condition
(progn instructions)
«(progn instructions)»)
(cond (condition1 instructions)
(condition2 instructions)
...
«(t instructions)»)
(case expression
(case1 instructions)
(case2 instructions)
...
«(t instructions)»)
(if condition valueIfTrue valueIfFalse)
Паскал if condition then begin
instructions
end
«else begin
instructions
end»[c]
if condition then begin
instructions
end
else if
condition then begin
instructions
end
...
«else begin
instructions
end»[c]
case variable of
case1: instructions
...
«else: instructions»
end[c]
Visual Basic If condition Then
instructions
«Else
instructions»
End If
If condition Then
instructions
ElseIf condition Then
instructions
...
«Else
instructions»
End If
Select Case variable
Case case1
instructions
...
«Case Else
instructions»
End Select
IIf(condition, valueIfTrue, valueIfFalse)
Visual Basic .NET If(condition, valueIfTrue, valueIfFalse)
Xojo
Пајтон [a] if condition :
Tab ↹ instructions
«else:
Tab ↹ instructions»
if condition :
Tab ↹ instructions
elif condition :
Tab ↹ instructions
...
«else:
Tab ↹ instructions»
valueIfTrue if condition else valueIfFalse
(Python 2.5+)
S-Lang if (condition) { instructions } «else { instructions }» if (condition) { instructions } else if (condition) { instructions } ... «else { instructions }» switch (variable) { case case1: instructions } { case case2: instructions } ...
Фортран IF (condition) THEN
instructions
ELSE
instructions
ENDIF
IF (condition) THEN
instructions
ELSEIF (condition) THEN
instructions
... ELSE
instructions
ENDIF
SELECT CASE(variable)
CASE (case1)
instructions
... CASE DEFAULT
instructions
END SELECT
Forth condition IF instructions « ELSE instructions» THEN condition IF instructions ELSE condition IF instructions THEN THEN value CASE
case OF instructions ENDOF
case OF instructions ENDOF
     default instructions
ENDCASE
condition IF valueIfTrue ELSE valueIfFalse THEN
OCaml if condition then begin instructions end «else begin instructions end» if condition then begin instructions end else if condition then begin instructions end ... «else begin instructions end» match value with
pattern1 -> expression
|
pattern2 -> expression
...
«| _ -> expression»[b]
if condition then valueIfTrue else valueIfFalse
F# if condition then
Tab ↹ instructions
«else
Tab ↹ instructions»
if condition then
Tab ↹ instructions
elif condition then
Tab ↹ instructions
...
«else
Tab ↹ instructions»
Standard ML if condition then «(»instructions «)»
else «(» instructions «)»
if condition then «(»instructions «)»
else if condition then «(» instructions «)»
...
else «(» instructions «)»
case value of
pattern1 => expression
|
pattern2 => expression
...
«| _ => expression»[b]
Haskell (GHC) if condition then expression else expression
or
when condition (do instructions)
or
unless notcondition (do instructions)
result | condition = expression
| condition = expression
| otherwise = expression
case value of {
pattern1 -> expression;
pattern2 ->expression;
...
«_ -> expression»
}[b]
Bash shell

if condition-command; then
    expression
«else
    expression»
fi

if condition-command; then
    expression
elif condition-command; then
    expression
«else
    expression»
fi

case "$variable" in
"$condition1" )
    command...


"$condition2" )
    command...


esac

CoffeeScript if condition then expression «else expression» if condition then expression else if condition then expression «else expression» switch expression
when condition then expression
else expression
All conditions are expressions
if condition
expression
«else
expression»
if condition
expression
else if condition
expression
«else
expression»
expression if condition unless condition
expression
else unless condition
expression
«else
expression»
switch expression
when condition
expression
«else
expression»
unless condition
expression
«else
expression»
expression unless condition
КОБОЛ IF condition «THEN»
expression
«ELSE
expression».
[d]
EVALUATE expression «ALSO expression...»
WHEN case-or-condition «ALSO case-or-condition...»
expression
...
«WHEN OTHER
expression»
END-EVALUATE
if else if select case conditional expression
^a Једна инструкција може бити написана на истој линији након главног дела. Вишеструка упутства су груписана у блоку који почиње новим редом (увлачење је потребно). Условна исказна синтакса не прати ово правило.
^b Ово је образац подударања и сличан је изабраном случају али не и исти. Обично се користи да деконструише алгебарски тип структуре.
^c У језицима сличним Паскалу, запета није део изјаве. То је сепаратор између изјава, не терминатор.
^d END-IF може да се користи уместо периода на крају.

While изјаве уреди

while do while for i = first to last foreach
Ада[1] while condition loop
statements
end loop
loop
statements
exit when not condition
end loop
for index in «reverse» [first .. last | discrete_type] loop
statements
end loop
for item of «reverse» iterator loop
statements
end loop

(for [all | some] [in | of] [first .. last | discrete_type | iterator] => predicate)[b]
ALGOL 68 «for index» «from first» «by increment» «to last» «while condition» do statements od for key «to upb list» do «typename val=list[key];» statements od
«while condition»

    do statements od

«while statements; condition»

    do statements od

«for index» «from first» «by increment» «to last» do statements od
C (C99) while (condition) { instructions } do { instructions } while (condition) for («type» i = first; i <= last; ++i) { instructions } Н/Д
Objective-C for (type item in set) { instructions }
C++ (STL) «std::»for_each(start, end, function)

(C++11) for (type item : set) { instructions }

C# foreach (type item in set) { instructions }
Јава for (type item : set) { instructions }
JavaScript for (var i = first; i <= last; i++) { instructions } for (var index in set) { instructions }
or
for each (var item in set) { instructions }
(JS 1.6+, deprecated[10])
or
for (var item of set) { instructions } (EcmaScript 6 proposal, supported in Firefox[11])
PHP foreach (range(first, last) as $i) { instructions } or
for ($i = first; $i <= last; $i++) { instructions }
foreach (set as item) { instructions }
or
foreach (set as key => item) { instructions }
Windows PowerShell for ($i = first; $i -le last; $i++) { instructions } foreach (item in set) { instructions using item }
D foreach (i; first ... last) { instructions } foreach («type» item; set) { instructions }
Гоу for condition { instructions } for i := first; i <= last; i++ { instructions } for key, item := range set { instructions }
Swift while condition { instructions } repeat { instructions } while condition (2.x)
do { instructions } while condition (1.x)
for i = first ... last { instructions } or
for i = first ..< last+1 { instructions } or
for var i = first; i <= last; i++ { instructions }
for item in set { instructions }
Перл while (condition) { instructions } or
until (notcondition) { instructions }
do { instructions } while (condition) or
do { instructions } until (notcondition)
for«each» «$i» (first .. last) { instructions } or
for ($i = first; $i <= last; $i++) { instructions }
for«each» «$item» (set) { instructions }
Перл 6 while condition { instructions } or
until notcondition { instructions }
repeat { instructions } while condition or
repeat { instructions } until notcondition
for first..last -> $i { instructions } or
loop ($i = first; $i <=last; $i++) { instructions }
for set« -> $item» { instructions }
Руби while condition
instructions
end
or
until notcondition
instructions
end
begin
instructions
end while condition
or
begin
instructions
end until notcondition
for i in first..last
instructions
end
or
for i in first...last+1
instructions
end
or
first.upto(last) { |i| instructions }
for item in set
instructions
end
or
set.each { |item| instructions }
Bash shell while condition ;do
instructions
done
or
until notcondition ;do
instructions
done
Н/Д for ((i = first; i <= last; ++i)) ; do
instructions

done

for item in set ;do
instructions
done
Скала while (condition) { instructions } do { instructions } while (condition) for (i <- first to last «by 1») { instructions }
or
first to last «by 1» foreach (i => { instructions })
for (item <- set) { instructions }
or
set foreach (item => { instructions })
Smalltalk conditionBlock whileTrue:
loopBlock
loopBlock doWhile:
conditionBlock
first to: last do:
loopBlock
collection do:
loopBlock
Common Lisp (loop
while condition
do
instructions)
or
(do () (notcondition)
instructions)
(loop
do
instructions
while condition)
(loop
for i from first to last «by 1»
do
instructions)
or
(dotimes (i N)
instructions)
or
(do ((i first (1+ i))) ((>= i last))
instructions)
(loop
for item in set
do
instructions)
or
(dolist (item set)
instructions)
or
(mapc function list) or
(map 'type function sequence)
Шема (do () (notcondition) instructions) or
(let loop () (if condition (begin instructions (loop))))
(let loop () (instructions (if condition (loop)))) (do ((i first (+ i 1))) ((>= i last)) instructions) or
(let loop ((i first)) (if (< i last) (begin instructions (loop (+ i 1)))))
(for-each (lambda (item) instructions) list)
ISLISP (while condition instructions) (tagbody loop instructions (if condition (go loop)) (for ((i first (+ i 1))) ((>= i last)) instructions) (mapc (lambda (item) instructions) list)
Паскал while condition do begin
instructions
end
repeat
instructions
until notcondition;
for i := first «step 1» to last do begin
instructions
end;[a]
for item in set do ...
Visual Basic Do While condition
instructions
Loop
or
Do Until notcondition
instructions
Loop
Do
instructions
Loop While condition
or
Do
instructions
Loop Until notcondition
For i = first To last «Step 1»
instructions
Next i
For Each item In set
instructions
Next item
Visual Basic .NET For i «As type» = first To last «Step 1»
instructions
Next i[a]
For Each item As type In set
instructions
Next item
Xojo While condition
instructions
Wend
Do Until notcondition
instructions
Loop
or
Do
instructions
Loop Until notcondition
Пајтон while condition :
Tab ↹ instructions
«else:
Tab ↹ instructions»
Н/Д for i in range(first, last+1):
Tab ↹ instructions
«else:
Tab ↹ instructions»
(Python 3.x)

for i in xrange(first, last+1):
Tab ↹ instructions
«else:
Tab ↹instructions»
(Python 2.x)

for item in set:
Tab ↹ instructions
«else:
Tab ↹ instructions»
S-Lang while (condition) { instructions } «then optional-block» do { instructions } while (condition) «then optional-block» for (i = first; i <= last; i++) { instructions } «then optional-block» foreach item(set) «using (what)» { instructions } «then optional-block»
Фортран DO WHILE (condition)
instructions
ENDDO
DO
instructions
IF (
condition) EXIT
ENDDO
DO I = first,last
instructions
ENDDO
Н/Д
Forth BEGIN « instructions » condition WHILE instructions REPEAT BEGIN instructions condition UNTIL limit start DO instructions LOOP Н/Д
OCaml while condition do instructions done Н/Д for i = first to last do instructions done Array.iter (fun item -> instructions) array
List.iter (fun item -> instructions) list
F# while condition do
Tab ↹ instructions
Н/Д for i = first to last do
Tab ↹ instructions
for item in set do
Tab ↹ instructions
or
Seq.iter (fun item -> instructions) set
Standard ML while condition do ( instructions ) Н/Д Array.app (fn item => instructions) array
app (fn item => instructions) list
Haskell (GHC) Н/Д Control.Monad.forM_ [first..last] (\i -> do instructions) Control.Monad.forM_ list (\item -> do instructions)
Ајфел from
setup
until
condition
loop
instructions
end
CoffeeScript while condition
expression
Н/Д for i in [first..last]
expression
for item in set
expression
expression while condition
while condition then expression
until condition
expression
expression until condition for i in [first..last] then expression for item in set then expression
until condition then expression expression for i in [first..last] expression for item in set
COBOL PERFORM procedure-1 «THROUGH procedure-2» ««WITH» TEST BEFORE» UNTIL condition[c] PERFORM procedure-1 «THROUGH procedure-2» «WITH» TEST AFTER UNTIL condition[c] PERFORM procedure-1 «THROUGH procedure-2» VARYING i FROM first BY increment UNTIL i > last[d] Н/Д
PERFORM ««WITH» TEST BEFORE» UNTIL condition
expression
END-PERFORM
PERFORM «WITH» TEST AFTER UNTIL condition
expression
END-PERFORM
PERFORM VARYING i FROM first BY increment UNTIL i > last
expression
END-PERFORM[d]
^a "step n" се користи за промену интервал петље. Ako је "step" изостављен, онда интервал петља је 1.
^b Овај спроводи универзални квантификатор ("за све" или "∀") као и егзистенцијални квантификатор ("постоји" или "∃").
^c THRU се може користити уместо THROUGH.
^d «IS» GREATER «THAN» се може користити уместо >.

Изузеци уреди

домашај опис тврдња
Ada[1] raise exception_name «with string_expression» begin
statements
exception
when exception_list1 => statements;
when exception_list2 => statements;
...
«when others => statements;»
end[b]
pragma Assert («Check =>» boolean_expression ««Message =>» string_expression»)

[function | procedure | entry] with
Pre => boolean_expression
Post => boolean_expression

any_type with Type_Invariant => boolean_expression
C (C99) longjmp(state, exception); switch (setjmp(state)) { case 0: instructions break; case exception: instructions ... } assert(condition);
C++ throw exception; try { instructions } catch «(exception)» { instructions } ...
C# try { instructions } catch «(exception)» { instructions } ... «finally { instructions }» Debug.Assert(condition);
Java try { instructions } catch (exception) { instructions } ... «finally { instructions }» assert condition;
JavaScript try { instructions } catch (exception) { instructions } «finally { instructions }» ?
D try { instructions } catch (exception) { instructions } ... «finally { instructions }» assert(condition);
PHP try { instructions } catch (exception) { instructions } «finally { instructions }» assert(condition);
S-Lang try { instructions } catch «exception» { instructions } ... «finally { instructions }» ?
Windows PowerShell trap «[exception]» { instructions } ... instructions or try { instructions } catch «[exception]» { instructions } ... «finally { instructions }» [Debug]::Assert(condition)
Objective-C @throw exception; @try { instructions } @catch (exception) { instructions } ... «@finally { instructions }» NSAssert(condition, description);
Swift throw exception (2.x) do { try expression ... instructions } catch exception { instructions } ... (2.x) assert(condition«, description»)
Перл die exception; eval { instructions }; if ($@) { instructions } ?
Перл 6 try { instructions CATCH { when exception { instructions } ...}} ?
Руби raise exception begin
instructions
rescue exception
instructions
...
«else
instructions»
«ensure
instructions»
end
Smalltalk exception raise instructionBlock on: exception do: handlerBlock assert: conditionBlock
Common Lisp (error "exception") or
(error (make-condition
type
arguments))
(handler-case
(progn instructions)
(exception instructions)
...)
or
(handler-bind
(condition
(lambda
instructions
«invoke-restart restart args»))
...)[a]
(assert condition) or
(assert condition
«(place)
«error»»)
or
(check-type var type)
Шема (R6RS) (raise exception) (guard (con (condition instructions) ...) instructions) ?
ISLISP (error "error-string" objects) or
(signal-condition condition continuable)
(with-handler
handler form*)
?
Паскал raise Exception.Create() try Except on E: exception do begin instructions end; end; ?
Visual Basic Err.Raise ERRORNUMBER With New Try: On Error Resume Next
OneInstruction
.Catch: On Error GoTo 0: Select Case .Number
Case ERRORNUMBER
instructions
End Select: End With
'*** Try class ***
Private mstrDescription As String
Private mlngNumber As Long
Public Sub Catch()

mstrDescription = Err.Description

mlngNumber = Err.Number

End Sub
Public Property Get Number() As Long

Number = mlngNumber

End Property
Public Property Get Description() As String

Description = mstrDescription
End Property
[12]
Debug.Assert condition
Visual Basic .NET Throw exception Try
instructions
Catch «exception» «When condition»
instructions
...
«Finally
instructions»
End Try
Debug.Assert(condition)
Xojo Raise exception Try
instructions
Catch «exception»
instructions
...
«Finally
instructions»
End Try
Н/Д
Пајтон raise exception try:
Tab ↹ instructions
except «exception»:
Tab ↹ instructions
...
«else:
Tab ↹ instructions»
«finally:
Tab ↹ instructions»
assert condition
Фортран Н/Д
Forth code THROW xt CATCH ( code or 0 ) Н/Д
OCaml raise exception try expression with pattern -> expression ... assert condition
F# try expression with pattern -> expression ...

or
try expression finally expression

Standard ML raise exception «arg» expression handle pattern => expression ...
Haskell (GHC) throw exception
or
throwError expression
catch tryExpression catchExpression
or
catchError tryExpression catchExpression
assert condition expression
КОБОЛ RAISE «EXCEPTION» exception USE «AFTER» EXCEPTION OBJECT class-name. or

USE «AFTER» EO class-name. or

USE «AFTER» EXCEPTION CONDITION exception-name «FILE file-name». or

USE «AFTER» EC exception-name «FILE file-name».

Н/Д
^a Common Lisp омогућује with-simple-restart, restart-case и restart-bind за дефинисање рестартовања за коришћење са invoke-restart. Услови неизузетака се могу изазвати применама да покажу кориснику да се мени рестартује пре него што одпочне.
^b Безусловни изузеци су пропагирани у најдубља динамички прихватна извршења. Изузеци не пропагирају преко задатака (осим ако су ови задаци тренутно синхронизовани у састанцима).

Остали извештаји управљања протоком уреди

излаз блока (пауза) наставак Дугме грана (гото) враћа вредност из генератора
Ада[1] exit «loop_name» «when condition» Н/Д label: goto label Н/Д
ALGOL 68 value exit; ... do statements; skip exit; label: statements od label: ... go to label; ...

goto label; ...

label; ...

yield(value)

(Callback)[13]

C (C99) break; continue; label: goto label; Н/Д
Objective-C
C++ (STL)
D
C# yield return value;
Java break «label»; continue «label»; Н/Д
JavaScript yield value«;»
PHP break «levels»; continue «levels»; goto label; yield «key =>» value;
Перл last «label»; next «label»;
Перл 6
Гоу break «label» continue «label» goto label
Swift break «label» continue «label» Н/Д
Bash shell break «levels» continue «levels» Н/Д Н/Д Н/Д
Common Lisp (return) or
(return-from block) or
(loop-finish)
(tagbody tag
...
tag
...)
(go tag)
Шема
ISLISP (return-from block) (tagbody tag
...
tag
...)
(go tag)
Паскал (ISO) Н/Д label:[a] goto label; Н/Д
Паскал (FPC) break; continue;
Visual Basic Exit block Н/Д label: GoTo label
Visual Basic .NET Continue block
Xojo
Пајтон break continue Н/Д yield value
RPG IV LEAVE; ITER;
S-Lang break; continue;
Фортран EXIT CYCLE label[b] GOTO label Н/Д
Руби break next
Windows PowerShell break «label» continue
OCaml Н/Д
F#
Standard ML
Haskell (GHC)
КОБОЛ EXIT PERFORM or EXIT PARAGRAPH or EXIT SECTION or EXIT. EXIT PERFORM CYCLE label «SECTION». GO TO label Н/Д
Ya break «from where»; f.e.

break for switch;

continue «to where»; f.e.

continue for switch;

:label goto :label; Н/Д
^a Паскал има декларацију блокова.
^b дугме мора бити број између 1 и 99999.

Потпрограм уреди

позивање функцијом основа/празнина функције враћање вредности функције потреба главни потпрограм
Ада[1] foo «(parameters)» procedure foo «(parameters)» is begin statements end foo function foo «(parameters)» return type is begin statements end foo Н/Д
ALGOL 68 foo«(parameters)»; proc foo = «(parameters)» void: ( instructions ); proc foo = «(parameters)» rettype: ( instructions ...; retvalue ); Н/Д
C (C99) foo(«parameters») void foo(«parameters») { instructions } type foo(«parameters») { instructions ... return value; } «global declarations»
int main(«int argc, char *argv[]») {
instructions
}
Objective-C
C++ (STL)
C# static void Main(«string[] args») { instructions } or
static int Main(«string[] args») { instructions }
Java public static void main(String[] args) { instructions } or
public static void main(String... args) { instructions }
D int main(«char[][] args») { instructions} or
int main(«string[] args») { instructions} or
void main(«char[][] args») { instructions} or
void main(«string[] args») { instructions}
JavaScript function foo(«parameters») { instructions } or
var foo = function («parameters») {instructions } or
var foo = new Function («"parameter", ... ,"last parameter"» "instructions");
function foo(«parameters») { instructions ... return value; } Н/Д
Гоу func foo(«parameters») { instructions } func foo(«parameters») type { instructions ... return value } func main() { instructions }
Swift func foo(«parameters») { instructions } func foo(«parameters») -> type { instructions ... return value } Н/Д
Common Lisp (foo «parameters») (defun foo («parameters»)
instructions)
or
(setf (symbol-function 'symbol)
lambda)
(defun foo («parameters»)
...
value)
Н/Д
Шема (define (foo parameters) instructions) or
(define foo (lambda (parameters) instructions))
(define (foo parameters) instructions... return_value) or
(define foo (lambda (parameters) instructions... return_value))
ISLISP (defun foo («parameters»)
instructions)
(defun foo («parameters»)
...
value)
Паскал foo«(parameters)» procedure foo«(parameters)»; «forward;»[a] «label
label declarations»
«const
constant declarations»
«type
type declarations»
«var
variable declarations»
«local function declarations»
begin
instructions
end;
function foo«(parameters)»: type; «forward;»[a] «label
label declarations»
«const
constant declarations»
«type
type declarations»
«var
variable declarations»
«local function declarations»
begin
instructions;
foo :=
value
end;
program name; «label
label declarations»
«const
constant declarations»
«type
type declarations»
«var
variable declarations»
«function declarations»
begin
instructions
end.
Visual Basic Foo(«parameters») Sub Foo(«parameters»)
instructions
End Sub
Function Foo(«parameters») As type
instructions
Foo = value
End Function
Sub Main()
instructions
End Sub
Visual Basic .NET Function Foo(«parameters») As type
instructions
Return value
End Function
Sub Main(«ByVal CmdArgs() As String»)
instructions
End Sub
or
Function Main(«ByVal CmdArgs() As String») As Integer
instructions
End Function
Xojo
Пајтон foo(«parameters») def foo(«parameters»):
Tab ↹ instructions
def foo(«parameters»):
Tab ↹ instructions
Tab ↹ return value
Н/Д
S-Lang foo(«parameters» «;qualifiers») define foo («parameters») { instructions } define foo («parameters») { instructions ... return value; } public define slsh_main () { instructions }
Фортран foo («arguments»)
CALL sub_foo (
«arguments»)[c]
SUBROUTINE sub_foo («arguments»)
instructions
END SUBROUTINE[c]
type FUNCTION foo («arguments»)
instructions
...
foo = value
END FUNCTION[c]
PROGRAM main
instructions
END PROGRAM
Forth «parameters» FOO : FOO « stack effect comment: ( before -- ) »
instructions
 ;
: FOO « stack effect comment: ( before -- after ) »
instructions
 ;
Н/Д
PHP foo(«parameters») function foo(«parameters») { instructions } function foo(«parameters») { instructions ... return value; } Н/Д
Перл foo(«parameters») or
&foo«(parameters)»
sub foo { «my (parameters) = @_;» instructions } sub foo { «my (parameters) = @_;» instructions... «return» value; }
Перл 6 foo(«parameters») or
&foo«(parameters)»
«multi »sub foo(parameters) { instructions } «our «type» »«multi »sub foo(parameters) { instructions... «return» value; }
Руби foo«(parameters)» def foo«(parameters)»
instructions
end
def foo«(parameters)»
instructions
«return» value
end
Скала def foo«(parameters)»«: Unit =» { instructions } def foo«(parameters)»«: type» = { instructions ... «return» value } def main(args: Array[String]) { instructions }
Windows PowerShell foo «parameters» function foo { instructions };
or
function foo { «param(parameters)» instructions }
function foo «(parameters)» { instructions return value }; or
function foo { «param(parameters)» instructions return value }
Н/Д
Bash shell foo «parameters»

function foo {
    instructions
}
or
foo () {
    instructions
}

function foo {
    instructions
    return «exit_code»
}
or
foo () {
    instructions
    return «exit_code»
}

 • parameters
  • $n ($1, $2, $3, ...)
  • $@ (all parameters)
  • $# (the number of parameters)
  • $0 (this function name)
OCaml foo parameters let «rec» foo parameters = instructions let «rec» foo parameters = instructions... return_value
F# [<EntryPoint>] let main args = instructions
Standard ML fun foo parameters = ( instructions ) fun foo parameters = ( instructions... return_value )
Haskell foo parameters = do
Tab ↹ instructions
foo parameters = return_value
or
foo parameters = do
Tab ↹ instructions
Tab ↹ return value
«main :: IO ()»
main = do instructions
Ајфел foo («parameters») foo («parameters»)
require
preconditions
do
instructions
ensure
postconditions
end
foo («parameters»): type
require
preconditions
do
instructions
Result := value
ensure
postconditions
end
[b]
CoffeeScript foo() foo = -> foo = -> value Н/Д
foo parameters foo = () -> foo = ( parameters ) -> value
COBOL CALL "foo" «USING parameters»
«exception-handling»
«END-CALL»
[d]
«IDENTIFICATION DIVISION.»

PROGRAM-ID. foo.

«other divisions...»

PROCEDURE DIVISION «USING parameters».

instructions.
«IDENTIFICATION DIVISION.»

PROGRAM-ID/FUNCTION-ID. foo.

«other divisions...»

DATA DIVISION.

«other sections...»

LINKAGE SECTION.

«parameter definitions...»

variable-to-return definition

«other sections...»

PROCEDURE DIVISION «USING parameters» RETURNING variable-to-return.

instructions.
Н/Д
«FUNCTION» foo«(«parameters»)» Н/Д
^a Паскал захтева "forward;" за forward декларацијаs.
^b Ајфелова омогућава спецификацију корена класе апликацију и функције.
^c У Фортрану, функција/потпрограм параметара се називају аргументима (док PARAMETER је кључна реч језика); CALL је кључна реч за потпрограм.
^d Користи уместо "foo", низа променљиву која се може користити уместо садржаја исте вредности.

Тип конверзија уреди

Где је string означен као децимални број:

string за integer string за long integer string за floating point integer за string floating point за string
Ада[1] Integer'Value (string_expression) Long_Integer'Value (string_expression) Float'Value (string_expression) Integer'Image (integer_expression) Float'Image (float_expression)
ALGOL 68 with general, and then specific formats With prior declarations and association of: string buf := "12345678.9012e34 "; file proxy; associate(proxy, buf);
get(proxy, ivar); get(proxy, livar); get(proxy, rvar); put(proxy, ival); put(proxy, rval);
getf(proxy, ($g$, ivar));
orv

getf(proxy, ($dddd$, ivar));

getf(proxy, ($g$, livar));
or

getf(proxy, ($8d$, livar));

getf(proxy, ($g$, rvar));
or

getf(proxy, ($8d.4dE2d$, rvar));

putf(proxy, ($g$, ival));
or

putf(proxy, ($4d$, ival));

putf(proxy, ($g(width, places, exp)$, rval));
or

putf(proxy, ($8d.4dE2d$, rval));
etc.

C (C99) integer = atoi(string); long = atol(string); float = atof(string); sprintf(string, "%i", integer); sprintf(string, "%f", float);
Objective-C integer = [string intValue]; long = [string longLongValue]; float = [string doubleValue]; string = [NSString stringWithFormat:@"%i", integer]; string = [NSString stringWithFormat:@"%f", float];
C++ (STL) «std::»istringstream(string) >> number; «std::»ostringstream o; o << number; string = o.str();
C++11 integer = «std::»stoi(string); long = «std::»stol(string); float = «std::»stof(string);

double = «std::»stod(string);

string = «std::»to_string(number);
C# integer = int.Parse(string); long = long.Parse(string); float = float.Parse(string); or
double = double.Parse(string);
string = number.ToString();
D integer = std.conv.to!int(string) long = std.conv.to!long(string) float = std.conv.to!float(string) or
double = std.conv.to!double(string)
string = std.conv.to!string(number)
Java integer = Integer.parseInt(string); long = Long.parseLong(string); float = Float.parseFloat(string); or
double = Double.parseDouble(string);
string = Integer.toString(integer); or
string = String.valueOf(integer);
string = Float.toString(float); or
string = Double.toString(double);
JavaScript[a] integer = parseInt(string); float = parseFloat(string); or
float = new Number (string) or
float = Number (string) or
float = +string
string = number.toString (); or
string = new String (number); or
string = String (number); or
string = number+"";
Гоу integer, error = strconv.Atoi(string) or
integer, error = strconv.ParseInt(string, 10, 0)
long, error = strconv.ParseInt(string, 10, 64) float, error = strconv.ParseFloat(string, 64) string = strconv.Itoa(integer) or
string = strconv.FormatInt(integer, 10) or
string = fmt.Sprint(integer)
string = strconv.FormatFloat(float) or
string = fmt.Sprint(float)
Common Lisp (setf integer (parse-integer string)) (setf float (read-from-string string)) (setf string (princ-to-string number))
Шема (define number (string->number string)) (define string (number->string number))
ISLISP (setf integer (convert string <integer>)) (setf float (convert string <float>)) (setf string (convert number <string>))
Паскал integer := StrToInt(string); float := StrToFloat(string); string := IntToStr(integer); string := FloatToStr(float);
Visual Basic integer = CInt(string) long = CLng(string) float = CSng(string) or
double = CDbl(string)
string = CStr(number)
Visual Basic .NET
Xojo integer = Val(string) long = Val(string) double = Val(string) or
double = CDbl(string)
string = CStr(number) or
string = Str(number)
Пајтон integer = int(string) long = long(string) float = float(string) string = str(number)
S-Lang integer = atoi(string); long = atol(string); float = atof(string); string = string(number);
Фортран READ(string,format) number WRITE(string,format) number
PHP integer = intval(string); or
integer = (int)string;
float = floatval(string); or
float = (float)string;
string = "number"; or
string = strval(number); or
string = (string)number;
Перл[b] number = 0 + string; string = "number";
Перл 6 number = +string; string = ~number;
Руби integer = string.to_i or
integer = Integer(string)
float = string.to_f or
float = Float(string)
string = number.to_s
Скала integer = string.toInt long = string.toLong float = string.toFloat or
double = string.toDouble
string = number.toString
Smalltalk integer := Integer readFrom: string float := Float readFrom: string string := number asString
Windows PowerShell integer = [int]string long = [long]string float = [float]string string = [string]number; or
string = "number"; or
string = (number).ToString()
OCaml let integer = int_of_string string let float = float_of_string string let string = string_of_int integer let string = string_of_float float
F# let integer = int string let integer = int64 string let float = float string let string = string number
Standard ML val integer = Int.fromString string val float = Real.fromString string val string = Int.toString integer val string = Real.toString float
Haskell (GHC) number = read string string = show number
КОБОЛ MOVE «FUNCTION» NUMVAL(string)[c] TO number MOVE number TO numeric-edited

^a JavaScript користи само децимални број, тако да су неки техникалије.[7]
^b Перл нема одвојене врсте. Стрингови и бројеви су заменљиви.
^c NUMVAL-C или NUMVAL-F се могу заменити уместо NUMVAL.

Стандардни ток I/O уреди

читан писан у
stdin stdout stderr
Ada[1] Get (x) Put (x) Put (Standard_Error, x)
ALGOL 68 readf(($format$, x)); or
getf(stand in, ($format$, x));
printf(($format$, x)); or
putf(stand out, ($format$, x));
putf(stand error, ($format$, x));[a]
C (C99) scanf(format, &x); or
fscanf(stdin, format, &x); [b]
printf( format, x); or
fprintf(stdout, format, x); [c]
fprintf(stderr, format, x );[d]
Objective-C data = [[NSFileHandle fileHandleWithStandardInput] readDataToEndOfFile]; [[NSFileHandle fileHandleWithStandardOutput] writeData:data]; [[NSFileHandle fileHandleWithStandardError] writeData:data];
C++ «std::»cin >> x; or
«std::»getline(«std::»cin, str);
«std::»cout << x; «std::»cerr << x; or
«std::»clog << x;
C# x = Console.Read(); or
x = Console.ReadLine();
Console.Write(«format, »x); or
Console.WriteLine(«format, »x);
Console.Error.Write(«format, »x); or
Console.Error.WriteLine(«format, »x);
D x = std.stdio.readln() std.stdio.write(x) or
std.stdio.writeln(x) or
std.stdio.writef(format, x) or
std.stdio.writefln(format, x)
stderr.write(x) or
stderr.writeln(x) or
std.stdio.writef(stderr, format, x) or
std.stdio.writefln(stderr, format, x)
Java x = System.in.read(); or
x = new Scanner(System.in).nextInt(); or
x = new Scanner(System.in).nextLine();
System.out.print(x); or
System.out.printf(format, x); or
System.out.println(x);
System.err.print(x); or
System.err.printf(format, x); or
System.err.println(x);
Гоу fmt.Scan(&x) or
fmt.Scanf(format, &x) or
x = bufio.NewReader(os.Stdin).ReadString('\n')
fmt.Println(x) or
fmt.Printf(format, x)
fmt.Fprintln(os.Stderr, x) or
fmt.Fprintf(os.Stderr, format, x)
Swift x = readLine() (2.x) print(x) (2.x)
println(x) (1.x)
JavaScript
Web Browser implementation
document.write(x)
JavaScript
Active Server Pages
Response.Write(x)
JavaScript
Windows Script Host
x = WScript.StdIn.Read(chars) or
x = WScript.StdIn.ReadLine()
WScript.Echo(x) or
WScript.StdOut.Write(x) or
WScript.StdOut.WriteLine(x)
WScript.StdErr.Write(x) or
WScript.StdErr.WriteLine(x)
Common Lisp (setf x (read-line)) (princ x) or
(format t format x)
(princ x *error-output*) or
(format *error-output* format x)
Шема (R6RS) (define x (read-line)) (display x) or
(format #t format x)
(display x (current-error-port)) or
(format (current-error-port) format x)
ISLISP (setf x (read-line)) (format (standard-output) format x) (format (error-output) format x)
Паскал read(x); or
readln(x);
write(x); or
writeln(x);
Н/Д
Visual Basic Input« prompt,» x Print x or
? x
Visual Basic .NET x = Console.Read() or
x = Console.ReadLine()
Console.Write(«format, »x) or
Console.WriteLine(«format, »x)
Console.Error.Write(«format, »x) or
Console.Error.WriteLine(«format, »x)
Xojo x = StandardInputStream.Read() or
x = StandardInputStreame.ReadLine()
StandardOutputStream.Write(x) or
StandardOutputStream.WriteLine(x)
StdErr.Write(x) or
StdErr.WriteLine(x)
Пајтон 2.x x = raw_input(«prompt») print x or
sys.stdout.write(x)
print >> sys.stderr, x or
sys.stderr.write(x)
Пајтон 3.x x = input(«prompt») print(, end=""») print(, end=""», file=sys.stderr)
S-Lang fgets (&x, stdin) fputs (x, stdout) fputs (x, stderr)
Фортран READ(*,format) variable names or
READ(INPUT_UNIT,
format) variable names[e]
WRITE(*,format) expressions or
WRITE(OUTPUT_UNIT,
format) expressions[e]
WRITE(ERROR_UNIT,format) expressions[e]
Forth buffer length ACCEPT ( # chars read )
KEY ( char )
buffer length TYPE
char EMIT
Н/Д
PHP $x = fgets(STDIN); or
$x = fscanf(STDIN, format);
print x; or
echo x; or
printf(format, x);
fprintf(STDERR, format, x);
Перл $x = <>; or
$x = <STDIN>;
print x; or
printf format, x;
print STDERR x; or
printf STDERR format, x;
Перл 6 $x = $*IN.get; x.print or
x.say
x.note or
$*ERR.print(x) or
$*ERR.say(x)
Руби x = gets puts x or
printf(format, x)
$stderr.puts(x) or
$stderr.printf(format, x)
Windows PowerShell $x = Read-Host«« -Prompt» text»; or
$x = [Console]::Read(); or
$x = [Console]::ReadLine()
x; or
Write-Output x; or
echo x
Write-Error x
OCaml let x = read_int () or
let str = read_line () or
Scanf.scanf format (fun x ... -> ...)
print_int x or
print_endline str or
Printf.printf format x ...
prerr_int x or
prerr_endline str or
Printf.eprintf format x ...
F# let x = System.Console.ReadLine() printf format x ... or
printfn format x ...
eprintf format x ... or
eprintfn format x ...
Standard ML val str = TextIO.inputLIne TextIO.stdIn print str TextIO.output (TextIO.stdErr, str)
Haskell (GHC) x <- readLn or
str <- getLine
print x or
putStrLn str
hPrint stderr x or
hPutStrLn stderr str
КОБОЛ ACCEPT x DISPLAY x

^a Algol 68 додатно као "неформатирани" транспут рутина: read, write, get и put.
^b gets(x) и fgets(x, length, stdin) прочитајте неформатирани текст из стдин. Коришћење добијања се не препоручује.
^c puts(x) и fputs(x, stdout) напише неформатирани текст на стдоут.
^d fputs(x, stderr) пише неформатирани текст на стдоут.
^e INPUT_UNIT, OUTPUT_UNIT, ERROR_UNIT су дефинисани у ISO_FORTRAN_ENV модулу.[14]

Читање командне линије интерфејса уреди

Аргумент вредности Аргумент рачуна Назив програма / име скрипте
Ada[1] Argument (n) Argument_Count Command_Name
C (C99) argv[n] argc first argument
Objective-C
C++
C# args[n] args.Length Assembly.GetEntryAssembly().Location;
Java args.length
D first argument
JavaScript
Windows Script Host implementation
WScript.Arguments(n) WScript.Arguments.length WScript.ScriptName or WScript.ScriptFullName
Гоу os.Args[n] len(os.Args) first argument
Swift Process.arguments[n] or
Process.unsafeArgv[n]
Process.arguments.count or
Process.argc
first argument
Common Lisp ? ? ?
Шеме (R6RS) (list-ref (command-line) n) (length (command-line)) first argument
ISLISP Н/Д Н/Д Н/Д
Паскал ParamStr(n) ParamCount first argument
Visual Basic Command[a] Н/Д App.Path
Visual Basic .NET CmdArgs(n) CmdArgs.Length [Assembly].GetEntryAssembly().Location
Xojo System.CommandLine (string parsing) Application.ExecutableFile.Name
Пајтон sys.argv[n] len(sys.argv) first argument
S-Lang __argv[n] __argc first argument
Фортран DO i = 1,argc
CALL GET_COMMAND_ARGUMENT (i,argv(i))
ENDDO
argc = COMMAND_ARGUMENT_COUNT () CALL GET_COMMAND_ARGUMENT (0,progname)
PHP $argv[n] $argc first argument
Bash shell $n ($1, $2, $3, ...)
$@ (all arguments)
$# $0
Перл $ARGV[n] scalar(@ARGV) $0
Перл 6 @*ARGS[n] @*ARGS.elems $PROGRAM_NAME
Руби ARGV[n] ARGV.size $0
Windows PowerShell $args[n] $args.Length $MyInvocation.MyCommand.Name
OCaml Sys.argv.(n) Array.length Sys.argv first argument
F# args.[n] args.Length Assembly.GetEntryAssembly().Location
Standard ML List.nth (CommandLine.arguments (), n) length (CommandLine.arguments ()) CommandLine.name ()
Haskell (GHC) do { args <- System.getArgs; return length args !! n} do { args <- System.getArgs; return length args} System.getProgName
КОБОЛ [b] Н/Д
^a Командна линија у Visual Basic није одвојена. Сплит функција Split(string) је потребна за их раздваја.
^b стандардни КОБОЛ не укључује било који начин за приступање командне линије аргумената, али заједнички компајлер-екстензије за приступ њима укључује дефинисање параметара за главни програм или помоћу ACCEPT исказ.

Извршење команди уреди

Shell команда Извршење програма Замена тренутног програма са новим извршним програмом
Ada[1] Not part of the language standard. Commonly done by compiler provided packages or by interfacing to C or Posix.[15]
C system("command"); execl(path, args); or
execv(path, arglist);
C++
Objective-C [NSTask launchedTaskWithLaunchPath:(NSString *)path arguments:(NSArray *)arguments];
C# System.Diagnostics.Process.Start(path, argstring);
F#
Гоу exec.Run(path, argv, envv, dir, exec.DevNull, exec.DevNull, exec.DevNull) os.Exec(path, argv, envv)
Visual Basic Interaction.Shell(command «WindowStyle» «isWaitOnReturn»)
Visual Basic .NET Microsoft.VisualBasic.Interaction.Shell(command «WindowStyle» «isWaitOnReturn») System.Diagnostics.Process.Start(path, argstring)
Xojo Shell.Execute(command «Parameters») FolderItem.Launch(parameters, activate) Н/Д
D std.process.system("command"); std.process.execv(path, arglist);
Java Runtime.exec(command); or
new ProcessBuilder(command).start();
JavaScript
Windows Script Host implementation
WScript.CreateObject ("WScript.Shell").Run(command «WindowStyle» «isWaitOnReturn»); WshShell.Exec(command)
Common Lisp (shell command)
Шема (system command)
ISLISP Н/Д Н/Д Н/Д
Паскал system(command);
OCaml Sys.command command, Unix.open_process_full command env (stdout, stdin, stderr),... Unix.create_process prog args new_stdin new_stdout new_stderr, ... Unix.execv prog args or
Unix.execve prog args env
Standard ML OS.Process.system command Unix.execute (path, args) Posix.Process.exec (path, args)
Haskell (GHC) System.system command System.Process.runProcess path args ... Posix.Process.executeFile path True args ...
Перл system(command) or
$output = `command` or
$output = qx(command)
exec(path, args)
Руби system(command) or
output = `command`
exec(path, args)
PHP system(command) or
$output = `command` or
exec(command) or
passthru(command)
Пајтон os.system(command) or
subprocess.Popen(command)
subprocess.call(["program", "arg1", "arg2", …]) os.execv(path, args)
S-Lang system(command)
Фортран CALL SYSTEM (command, status) or
status = SYSTEM (command)[a]
Windows PowerShell [Diagnostics.Process]::Start(command) «Invoke-Item »program arg1 arg2 …
Bash shell output=`command` or

output=$(command)

program arg1 arg2 …

^a Компајлер завистан екстензије.[16]

Референце уреди

 1. ^ а б в г д ђ е ж з и ј к л љ м н Ada Reference Manual - Language and Standard Libraries; ISO/IEC 8652:201x (E), http://www.ada-auth.org/standards/12rm/RM-Final.pdf
 2. ^ „Common Lisp HyperSpec (TM)”. Lispworks.com. Приступљено 13. 01. 2016. 
 3. ^ „Specification”. www.islisp.info. Архивирано из оригинала 22. 01. 2016. г. Приступљено 13. 01. 2016. 
 4. ^ а б „selected_int_kind in Fortran Wiki”. Fortranwiki.org. 30. 04. 2009. Приступљено 13. 01. 2016. 
 5. ^ „Types and Function Specifications”. Erlang. Приступљено 13. 01. 2016. 
 6. ^ „Advanced”. Erlang. Приступљено 13. 01. 2016. 
 7. ^ а б „8.5 The Number Type” (PDF). Приступљено 13. 01. 2016. 
 8. ^ а б „selected_real_kind in Fortran Wiki”. Fortranwiki.org. 30. 04. 2009. Приступљено 13. 01. 2016. 
 9. ^ „The GNU C Library: Complex Numbers”. Gnu.org. Приступљено 13. 01. 2016. 
 10. ^ „for each...in - JavaScript | MDN”. Developer.mozilla.org. 14. 07. 2015. Архивирано из оригинала 26. 05. 2013. г. Приступљено 13. 01. 2016. 
 11. ^ „for...of - JavaScript | MDN”. Developer.mozilla.org. 15. 12. 2015. Приступљено 13. 01. 2016. 
 12. ^ „Try-Catch for VB”. Sites.google.com. Архивирано из оригинала 16. 04. 2016. г. Приступљено 13. 01. 2016. 
 13. ^ „example”. Rosettacode.org. 15. 12. 2015. Приступљено 13. 01. 2016. 
 14. ^ „iso_fortran_env in Fortran Wiki”. Fortranwiki.org. 03. 05. 2009. Приступљено 13. 01. 2016. 
 15. ^ „Execute a system command”. Rosetta Code. 25. 11. 2015. Приступљено 13. 01. 2016. 
 16. ^ „SYSTEM - The GNU Fortran Compiler”. Gcc.gnu.org. Приступљено 13. 01. 2016.