Међународна унија за чисту и примењену хемију — Други језици