Саша Кнежевић

Саша Кнежевић (Сарајево, 21. новембар 1971) је српски професор на Филозофском факултету у Палама на одсјеку за Српски језик и књижевност. У звање ванредног професора за научну област Специфичне књижевности (Србистика) изабран је 2013. године. Потпредсједник је Друштва наставника српског језика и књижевности Републике Српске. Аутор је четрдесет научних радова, петнаест приказа књига, и научне студије: „Вишњићев пјеснички споменик револуцији“ (2012), драме: „Кад облаци једу људе“ (1994), те романа: “Јадни мој Марко” (2004), “Откуд памет оном ко је нема” (2013), и „У сјећању на заборав“ (2015).[1]

Саша Кнежевић
Датум рођења(1971-11-21)21. новембар 1971.(48 год.)
Место рођењаСарајево, СФРЈ
Најважнија дела

БиографијаУреди

Саша Кнежевић је рођен 21. новембра 1971. године у Сарајеву, гдје је завршио основну и средњу школу и уписао студије Опште књижевности на Филозофском факултету. По избијању ратних дејстава био је припадник Војске Републике Српске од 1. априла 1992. до 1. септембра 1993. године, када одлази на студије у Нови Сад. Филозофски факултет – Одсјек за српску књижевност и језик уписао је 1993. године, гдје је 1998. године дипломирао, а 2003. године и магистрирао. Докторирао је 25. маја 2007. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву код проф. др Љубомира Зуковића, гдје је одбранио дисертацију под насловом „Народне пјесме о српском војевању за слободу током 19. вијека“.[2]

Од октобра 1998. године запослен је на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, гдје је биран за асистента и вишег асистента, 2004. године. У звање доцента за Књижевноисторијску област изабран је 14. марта 2008. године, а у звање ванредног професора за научну област Специфичне књижевности (Србистика), 10. априла 2013. године. Потпредсједник је Друштва наставника српског језика и књижевности Републике Српске. Секретар је редакције часописа „Радови“ са Пала, члан уредништва часописа „Metodički obzori“ из Пуле и члан уређивачког одбора часописа „Прилози настави српског језика и књижевности“ из Бањалуке. До сада је учествовао на четири конференције и четрнаест научних скупова.[3]

БиблиографијаУреди

 • Кад облаци једу људе / Сцена. – 1–2, Нови Сад, (1994). стр. 136–149. (драма)
 • Животиње као носиоци фантастичног у српским народним бајкама / Радови Филозофског факултета. –Бр. II, Пале, (2000). стр. 155–164.
 • Двије варијанте мотива дјевојачке љепоте у српској народној пјесми / Радови Филозофског факултета. –Бр.V, Пале, (2003). стр. 345–356.
 • Осавремењавање начина студирања на Филозофском факултету у Српском Сарајеву / Златко Павловић, Саша Кнежевић / Универзитетска настава на почетку 21. вијека, Бијељина: Учитељски факултет. – (2003). стр. 219–230.
 • Поетизована истина Филипа Вишњића / Први српски устанак у књигама 1804–1813, Београд: НБС . – (2004). стр. 75–94.
 • Оптимизам Филипа Вишњића / Српска револуција 1804-1815. и Босна и Херцеговина, Бањалука : АНУРС. – (2004). стр. 525–534.
 • Јадни мој Марко / Српско Сарајево : Завод за уџбенике и наставна средства . – (2004). стр. 160. (роман)
 • Српске народне пјесме из Лике и Баније Николе Беговића /Пале: Филозофски факултет. – 2005, 174 стр.
 • Истина у романима Видана Николића / Радови Филозофског факултета . – Бр. 6–7, Пале, (2005). стр. 417–424
 • Мизогински мотиви у пјесмама Старца Милије / Нова Зора . – Бр. 6, Билећа, (2005). стр. 258–267.
 • Из српске културне заоставштине (В. Ковачевић, ’Јоаникије Памучина – сабрана дјела’, СПКД Просвјета Билећа, 2005) / Радови Филозофског факултета. – Бр. 6–7, Пале, 2005 pp. 651–654. (приказ)
 • Светачко јунаштво Ивана Кнежевића /Зборник за српски језик, књижевност и умјетност. –VI/VII, бр. 3/4, Бањалука, 2006/ (2007). стр. 247–256.
 • Исто то само мало другачије / Допринос Срба из БиХ науци и култури: зборник радова, уредник Милош Ковачевић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – (2007). стр. 323–333.
 • Косовски јунаци у новом одијелу, (Б. Бајовић,Косово и нова историјска драма, ЗУНС Источно Сарајево, 2007) / Радови Филозофског факултета.– Бр. 9, Пале, (2007). стр. 507–510.
 • Витез тужне судбине / Радови Филозофског факултета. – Бр. 10/1, Пале, (2008). стр. 111–122.
 • Чудесно царство Бранка Ћопића / Узданица. – V, бр. 1, Јагодина, (2008). стр. 54–62.
 • Двије епске пјесме о боју на Делиграду / Нова школа. – Бр. 3, Бијељина, 2008.
 • Уклето војводство Светог Саве / Сто двадест пет година високог образовања у БиХ: зборник радова, књ. 2/1, уредник Милош Ковачевић, Пале : Филозофски факултет. – (2008). стр. 315–322.
 • Архетипови у ратној приповијеци Републике Српске /Наука и настава на универзитету: зборник радова, књ. 3/1, уредник Милош Ковачевић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – (2009). стр. 429–436.
 • Допринос Новице Петковића проучавању епског десетерца /Годишњак катедре за српску књижевност са јужнословенским књижевностима. –Бр.IV, Београд : Филолошки факултет, (2009). стр. 137–144.
 • Деконструкција фолклорних мотива у збирци ’У царству лептирова и медведа’ Бранка Ћопића/ Узданица. – VI/2, Јагодина, (2009). стр. 73–79.
 • О туђини, туђинству и туђинима / Интердисциплинарност и јединство савремене науке : зборник радова, књ. 4/1, уредник Милош Ковачевић, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – (2010). стр. 273–280.
 • Жанровска анализа народне басне уз примјену ИК технологије / Саша Кнежевић, Дарко Дракулић / Савремена књижевност за децу у науци и настави: зборник радова, уредник Сретко Дивљан, Јагодина : Педагошки факултет. – (2010). стр. 467–474.
 • Рецепција и откриће у настави дјечије књижевности / Саша Кнежевић, Бранка Ковачевић / Савремени тренутак књижевности за дјецу, уредник Сунчица Денић, Врање : Учитељски факултет. – (2010). стр. 457–466.
 • Interactive Learning and Students Competences in Teaching Literature / Саша Кнежевић, Бранка Ковачевић / Metodički obzori. – 13, Pula, (2010). стр. 477–487.
 • Књижевно-историјски погледи Нићифора Дучића на средњовјековну српску цркву и народ на простору данашње Босне и Херцеговине /Саша Кнежевић, Драга Мастиловић/ Радови Филозофског факултета. – Бр. 12/1, Пале, (2010). стр. 385–396.
 • Фолклорна традиција сарајевских Срба /Bałkański folklor jako kod interkulturowy, том 1, уредник Joanny Rękas, Познањ : Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. – (2011). стр. 343–352.
 • Рецепција Вуковог дјеловања у босанскохерцеговачкој културној јавности / Научни састанак слависта у Вукове дане: зборник радова, 40/2, Београд : МСЦ. – (2011). стр. 269–278.
 • Громово ђуле у Башти сљезове боје / Меша Селимовић и Скендер Куленовић у српском језику и књижевности, Бања Лука : АНУРС : Филолошки факултет, Пале : Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – (2011). стр. 344–350.
 • Драма у идентитету(Р. Симовић,Драма и идентитет, Арт принт, Бањалука, 2011) / Радови Филозофског факултета. – Бр. 13, Пале, (2011). стр. 769–772. (приказ)
 • Sila koja Boga ne moli (Б. Брђанин, Сила, ’Филип Вишњић’, Београд, 2010) / Polja. – God. LVII, br. 467, Novi Sad, (2011). стр. 209–210. (prikaz)
 • Епска пјесма о отаџбинском рату / Наука и идентитет: зборник радова, књ. 5/1, уредник, М. Ковачевић, Пале : Филозофски факултет. – (2012). стр. 371–379.
 • Што се оно Травник замаглио / Научни састанак слависта у Вукове дане: зборник радова, 41/2, Београд : МСЦ. – 2012, стр, 489–496.
 • Љубомир Зуковић о српским народним пјевачима из Босне / Радови Филозофског факултета. – 14/1, Пале, (2012). стр. 57–64.
 • Романија – митски простор Андрићеве прозе / Нова зора. – 35–36, Билећа ; Гацко 2012/13. стр. 349–351.
 • Дневничка литература о отаџбинском рату / Наука и традиција: зборник радова, књ.6/1, уредник Милош Ковачевић, Пале: Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву. – (2013). стр. 339–346.
 • Ко нас учи писати / Прилози настави српског језика и књижевности. –I/1, Бањалука: Друштво наставника српског језика и књижевности, (2013). стр. 121-126.
 • Пјеснички преображај устаничког војводе у митског јунака / Научни састанак слависта у Вукове дане: зборник радова, 42/2, том I, Београд : МСЦ. – 2013, стр, 75–84.
 • Откуд памет оном ко је нема / Источно Сарајево: Матична библиотека. – (2013). стр. 166. (роман)

Види јошУреди

РеференцеУреди

 1. ^ Саша Кнежевић: У сјећању на заборав, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Ново Сарајево, 2015
 2. ^ Саша Кнежевић | Матична библиотека Источно Сарајево
 3. ^ „Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву[[Категорија:Ботовски наслови]]”. Архивирано из оригинала на датум 15. 09. 2015. Приступљено 27. 04. 2016.  Сукоб URL—викивеза (помоћ)

ЛитератураУреди

 • Саша Кнежевић: У сјећању на заборав, Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Ново Сарајево, 2015

Спољашње везеУреди

 • Матична библиотека Источно Сарајево [1]
 • Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву [2]