Списак повјата у Пољској

списак на Викимедији

На овом списку се налазе сви повјати у Пољској, поређани по азбучном реду. У првом делу списка се налазе градови са правима повјата (пољ. miasta na prawach powiatu) а у другом земаљски повјати (пољ. powiaty ziemskie).

Број повјата по војводствима
војводство KP LB LS ŁD MP MZ OP PK PL PM ŚL ŚK WM WP ZP Укупно
градови са статусом повјата 3 4 4 2 3 3 5 1 4 3 4 19 1 2 4 3 65
земаљски повјати 26 19 20 12 21 19 37 11 21 14 16 17 13 19 31 18 314
повјати - укупно 29 23 24 14 24 22 42 12 25 17 20 36 14 21 35 21 379
Повјати у Пољској, границе повјата су означене црвеном бојом, а војводстава црном бојом

Градови са правима повјата уреди

Земаљски повјати уреди

А уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат александровски aleksandrowski KP Александров Кујавски Aleksandrów Kujawski  
Повјат августовски augustowski PL Аугустов Augustów  

Б уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат бартошицки bartoszycki WM Бартошице Bartoszyce
Повјат белхатовски bełchatowski ŁD Белхатов Bełchatów  
Повјат бенђињски będziński ŚL Бенђин Będzin  
Повјат бјалски bialski LB Бјала Подласка Biała Podlaska  
Повјат бјалобжески białobrzeski MZ Бјалобжеги Białobrzegi  
Повјат бјалогардски białogardzki ZP Бјалогард Białogard  
Повјат бјалистоцки białostocki PL Бјалисток Białystok  
Повјат бјелски bielski PL Бјелск Подласки Bielsk Podlaski  
Повјат бјелски bielski ŚL Бјелско-Бјала Bielsko-Biała  
Повјат бјеруњско-ленђињски[а] bieruńsko-lędziński ŚL Бјеруњ Bieruń  
Повјат бјешчадски bieszczadzki PK Устшики Долне Ustrzyki Dolne  
Повјат билгорајски biłgorajski LB Билгорај Biłgoraj  
Повјат бохењски bocheński MP Бохња Bochnia  
Повјат болеславјецки bolesławiecki Болеславјец Bolesławiec  
Повјат брањевски braniewski WM Брањево Braniewo  
Повјат бродњицки brodnicki KP Бродњица Brodnica  
Повјат бжески brzeski OP Бжег Brzeg  
Повјат бжески brzeski MP Бжеско Brzesko  
Повјат бжезињски[б] brzeziński ŁD] Бжезини Brzeziny  
Повјат бжозовски brzozowski PK Бжозов Brzozów  
Повјат буски buski ŚK Буско-Здрој Busko-Zdrój  
Повјат бидгоски bydgoski KP Бидгошч Bydgoszcz  
Повјат битовски bytowski PM Битов Bytów  

Х уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат хелмињски chełmiński KP Хелмно Chełmno  
Повјат хелмски chełmski LB Хелм Chełm  
Повјат хођески chodzieski WP Хођеж Chodzież  
Повјат хојњицки chojnicki PM Хојњице Chojnice  
Повјат хошчењски choszczeński ZP Хошчно Choszczno  
Повјат хшановски chrzanowski MP Хшанов Chrzanów  

Ч уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат чарнковско-тшћанецки czarnkowsko-trzcianecki WP Чарнков Czarnków  
Повјат ченстоховски częstochowski ŚL Ченстохова Częstochowa  
Повјат члуховски człuchowski PM Члухов Człuchów  

Ћ уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат ћехановски ciechanowski MZ Ћеханов Ciechanów  
Повјат ћешињски cieszyński ŚL Ћешин Cieszyn  

Д уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат домбровски dąbrowski MP Домброва Тарновска Dąbrowa Tarnowska  
Повјат дембицки dębicki PK Дембица Dębica  
Повјат дравски drawski ZP Дравско Поморскје Drawsko Pomorskie  

Ђ уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат ђалдовски działdowski WM Ђалдово Działdowo  
Повјат ђержоњовски dzierżoniowski Ђержоњов Dzierżoniów  

Е уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат елблонски elbląski WM Елблонг Elbląg  
Повјат елцки ełcki WM Елк Ełk  

Г уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат гарволињски garwoliński MZ Гарволин Garwolin  
Повјат гдањски gdański PM Прушч Гдањски Pruszcz Gdański  
Повјат гижицки giżycki WM Гижицко Giżycko  
Повјат гливицки gliwicki ŚL Гливице Gliwice  
Повјат глоговски głogowski Глогов Głogów  
Повјат глупчицки głubczycki OP Глупчице Głubczyce  
Повјат гњезњењски gnieźnieński WP Гњезно Gniezno  
Повјат голењовски goleniowski ZP Голењов Goleniów  
Повјат голубско-добжињски golubsko-dobrzyński KP Голуб-Добжињ Golub-Dobrzyń  
Повјат голдапски[в] gołdapski WM Голдап Gołdap  
Повјат горлицки gorlicki MP Горлице Gorlice  
Повјат гожовски gorzowski LS Гожов Вјелкополски Gorzów Wielkopolski  
Повјат гостињињски gostyniński MZ Гостињин Gostynin  
Повјат гостињски gostyński WP Гостињ Gostyń  
Повјат горовски górowski Гора Góra  
Повјат грајевски grajewski PL Грајево Grajewo  
Повјат грођиски grodziski MZ Грођиск Мазовјецки Grodzisk Mazowiecki  
Повјат грођиски grodziski WP Грођиск Вјелкополски Grodzisk Wielkopolski  
Повјат гројецки grójecki MZ Гројец Grójec  
Повјат груђондски grudziądzki KP Груђондз Grudziądz  
Повјат грифицки gryficki ZP Грифице Gryfice  
Повјат грифињски gryfiński ZP Грифино Gryfino  

Х уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат хајновски hajnowski PL Хајновка Hajnówka  
Повјат хрубјешовски hrubieszowski LB Хрубјешов Hrubieszów  

И уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат илавски iławski WM Илава Iława  
Повјат иновроцлавски inowrocławski KP Иновроцлав Inowrocław  

Ј уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат јановски janowski LB Јанов Лубелски Janów Lubelski  
Повјат јароћињски jarociński WP Јароћин Jarocin  
Повјат јарославски jarosławski PK Јарослав Jarosław  
Повјат јасјелски jasielski PK Јасло Jasło  
Повјат јаворски jaworski Јавор Jawor  
Повјат јелењогорски jeleniogórski Јелења Гора Jelenia Góra  
Повјат јенджејовски jędrzejowski ŚK Јенджејов Jędrzejów  

К уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат казимјерски kazimierski ŚK Казимјежа Вјелка Kazimierza Wielka  
Повјат калиски kaliski WP Калиш Kalisz  
Повјат камјенногорски kamiennogórski Камјенна Гора Kamienna Góra  
Повјат камјењски kamieński ZP Камјењ Поморски Kamień Pomorski  
Повјат картуски kartuski PM Картузи Kartuzy  
Повјат квидзињски kwidzyński PM Квидзин Kwidzyn  
Повјат кенђежињско-козјелски kędzierzyńsko-kozielski OP Кенђежин Козле Kędzierzyn-Koźle  
Повјат кенпињски kępiński WP Кемпно Kępno  
Повјат кентшињски kętrzyński WM Кентшин Kętrzyn  
Повјат кјелецки kielecki ŚK Кјелце Kielce  
Повјат клобуцки kłobucki ŚL Клобуцк Kłobuck  
Повјат клодски kłodzki Клодско Kłodzko  
Повјат клучборски kluczborski OP Клучборк Kluczbork  
Повјат козјењицки kozienicki MZ Козјењице Kozienice  
Повјат колбушовски kolbuszowski PK Колбушова Kolbuszowa  
Повјат колнењски kolneński PL Колно Kolno  
Повјат колобжески kołobrzeski ZP Колобжег Kołobrzeg  
Повјат колски kolski WP Коло Koło  
Повјат конецки konecki ŚK Коњскје Końskie  
Повјат коњињски koniński WP Коњин Konin  
Повјат кошалињски koszaliński ZP Кошалин Koszalin  
Повјат кошћањски kościański WP Кошћан Kościan  
Повјат кошћерски kościerski PM Кошћежина Kościerzyna  
Повјат краковски krakowski MP Краков Kraków  
Повјат крапковицки krapkowicki OP Крапковице Krapkowice
Повјат красноставски krasnostawski LB Краснистав Krasnystaw  
Повјат красњицки kraśnicki LB Красњик Kraśnik  
Повјат кросњењски krośnieński PK Кросно Krosno  
Повјат кросњењски (Лубуш) krośnieński LS Кросно Оджањскје Krosno Odrzańskie  
Повјат кротошињски krotoszyński WP Кротошин Krotoszyn  
Повјат кутновски kutnowski ŁD Кутно Kutno  

Л уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат легионовски legionowski MZ Легионово Legionowo  
Повјат легњицки legnicki Легњица Legnica  
Повјат лески leski PK Леско Lesko
Повјат лешчињски leszczyński WP Лешно Leszno  
Повјат лежајски leżajski PK Лежајск Leżajsk  
Повјат лемборски lęborski PM Лемборк Lębork  
Повјат лидзбарски lidzbarski WM Лидзбарк Вармињски Lidzbark Warmiński  
Повјат легњицки limanowski MP Лиманова Limanowa  
Повјат легњицки lipnowski KP Липно Lipno  
Повјат липски lipski MZ Липско Lipsko  
Повјат лубачовски lubaczowski PK Лубачов Lubaczów  
Повјат лубањски lubański Лубањ Lubań  
Повјат лубартовски lubartowski LB Лубартов Lubartów  
Повјат лубелски lubelski LB Лублин Lublin  
Повјат лубињски lubiński Лубин Lubin  
Повјат лублињецки lubliniecki ŚL Лублињец Lubliniec  
Повјат лвовецки lwówecki Лвовек Слонски Lwówek Śląski  
Повјат лањцуски łańcucki PK Лањцут Łańcut  
Повјат ласки łaski ŁD Ласк Łask  
Повјат ленчицки łęczycki ŁD Ленчица Łęczyca  
Повјат ленчињски łęczyński LB Ленчна Łęczna  
Повјат лобески łobeski ZP Лобез Łobez  
Повјат ломжињски łomżyński PL Ломжа Łomża  
Повјат лосицки łosicki MZ Лосице Łosice  
Повјат ловицки łowicki ŁD Лович Łowicz  
Повјат лођски всходњи łódzki wschodni ŁD Лођ Łódź  
Повјат луковски łukowski LB Луков Łuków  

М уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат маковски makowski MZ Маков Мазовјецки Maków Mazowiecki  
Повјат малборски[г] malborski PM Малборк Malbork  
Повјат мјеховски miechowski MP Мјехов Miechów  
Повјат мјелецки mielecki PK Мјелец Mielec  
Повјат мјендзиходски międzychodzki WP Мјендзиход Międzychód  
Повјат мјендзижецки międzyrzecki LS Мјендзижеч Międzyrzecz  
Повјат миколовски mikołowski ŚL Миколов Mikołów  
Повјат милицки milicki Милич Milicz  
Повјат мињски miński MZ Мињск Мазовјецки Mińsk Mazowiecki  
Повјат млавски mławski MZ Млава Mława  
Повјат могилењски mogileński KP Могилно Mogilno  
Повјат моњецки moniecki PL Моњки Mońki  
Повјат мронговски mrągowski WM Мронгово Mrągowo  
Повјат мишковски myszkowski ŚL Мишков Myszków  
Повјат мислењицки myślenicki MP Мислењице Myślenice  
Повјат мислиборски myśliborski ZP Мислибож Myślibórz  

Н уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат накјелски nakielski KP Накло над Нотећом Nakło nad Notecią  
Повјат намисловски namysłowski OP Намислов Namysłów  
Повјат ниђицки nidzicki WM Ниђица Nidzica  
Повјат нижањски niżański PK Њиско Nisko  
Повјат новодворски nowodworski PM Нови Двор Гдањски Nowy Dwór Gdański  
Повјат новодворски nowodworski MZ Нови Двор Мазовјецки Nowy Dwór Mazowiecki  
Повјат новомјејски nowomiejski WM Нове Мјасто Лубавскје Nowe Miasto Lubawskie  
Повјат новосондецки nowosądecki MP Нови Сонч Nowy Sącz  
Повјат новосолски[д] nowosolski LS Нова Сол Nowa Sól  
Повјат новотарски nowotarski MP Нови Тарг Nowy Targ  
Повјат новотомиски nowotomyski WP Нови Томисл Nowy Tomyśl  
Повјат ниски nyski OP Ниса Nysa  

О уреди

Повјат Изворно име Војводство Седиште повјата Седиште (изворно) Грб
Повјат оборњицки obornicki WP Оборњики Oborniki  
Повјат олецки [ђ] olecki WM Олецко Olecko  
Повјат олески oleski OP Олесно Olesno  
Повјат олесњицки oleśnicki Олесњица Oleśnica  
Повјат олкуски olkuski MP Олкуш Olkusz  
Повјат олштињски olsztyński WM Олштин Olsztyn  
Повјат олавски oławski Олава Oława  
Повјат опатовски opatowski ŚK Опатов Opatów  
Повјат опочињски opoczyński ŁD Опочно Opoczno  
Повјат ополски opolski OP Ополе Opole  
Повјат ополски opolski LS Ополе Лубелскје Opole Lubelskie  
Повјат остроленцки ostrołęcki MZ Остроленка Ostrołęka
Повјат островјецки ostrowiecki ŚK Островјец Свјентокшиски Ostrowiec Świętokrzyski  
Повјат островски ostrowski MZ Остров Мазовјецка Ostrów Mazowiecka  
Повјат островски ostrowski WP Остров Вјелкополски Ostrów Wielkopolski  
Повјат остродски ostródzki WM Острода Ostróda  
Повјат остшешовски ostrzeszowski WP Остшешов Ostrzeszów  
Повјат освјенћимски oświęcimski MP Освјенћим Oświęcim  
Повјат отвоцки otwocki MZ Отвоцк Otwock  

Напомене уреди

  1. ^ до 31. децембра 2002. године повјат је носио име тиски (tyski), а седиште му је било у граду Тихи (Tychy)
  2. ^ 1. јануара 2002. године издвојен је из Повјата лодског всходњег
  3. ^ од 1. јануара 2002.
  4. ^ 1. јануара 2002. године од дела повјата је направљен Повјат штумски (sztumski)
  5. ^ 1. јануара 2002. године од дела овог повјата настао је повјат всховски
  6. ^ настао 1. јануара 2002. године поделом повјата олецко-голдапског (olecko-gołdapski) на повјат олецки и повјат голдапски