Угаона брзина

Угаона брзина је векторска физичка величина која описује брзину и смер ротације неког тела.

Угаона брзина описује брзину ротације неког тела. Правац вектора угаоне брзине подудара се са осом ротације, а смер joj је у овом случају (ротација супротно од смера кретања казаљки на часовнику) усмерен ка посматрачу

Њен интензитет бројно је једнак углу (Θ) (израженом у радијанима) који тело у току своје ротације опише у јединици времена (t). У складу с тим, јединица угаоне брзине у СИ систему је радијан у секунди.

Правац угаоне брзине поклапа се са правцем осе око које тело ротира, а смер је одређен правилом „казаљки на часовнику" (или правилом десног завртња). Према овом правилу, ротација тела посматрана са врха вектора угаоне брзине супротна је смеру кретања казаљки на часовнику (или ако десни завртањ паралелан са осом ротације обрћемо у смеру ротације тела, смер његовог „напредовања“ (или „назадовања") једнак је смеру вектора угаоне брзине; нпр. ако чеп на флаши обрћемо у истом смеру као што тело ротира он ће „напредовати“ ка флаши или „назадовати“ од флаше, што ће бити у оба случаја једнако смеру угаоне брзине тела, као и чепа, наравно).

Угаона брзина је у вези и са брзином револуције небеских тела која се мери у јединицама као што је револуција у минуту. Ознака за угаону брзину је грчко слово омега (ω). Угаона брзина астрономских објеката обично се означава великим словом омега Ω.

ЛитератураУреди

Спољашње везеУреди