Централна библиотека Војске Југославије

Централна библиотека Војске Југославије је основана 1862. године.

1914. године највећи део Библиотеке је уништен, па је Библиотека поново формирана. Сада садржи 142 000 наслова. Библиотека је матична библиотека за све библиотеке ВЈ. Прикупља, обрађује и трајно чува примерак сваког издатог дела војне литературе и издаје текућу Југословенску војну библиографију.